Jennifer H.s biografi og valgprogram

Biografi

Jennifer H. arbejder som forskningschef og konsulent for flere virksomheder i medicinalindustrien. Hun har været frivillig for OTW (Organisationen for Transformative Værker) siden 2022 som tagorganisatori og har været en del af fandom og Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv) i mere end et årti.

I sit daglige arbejde leder Jennifer projekter på tværs af adskillige interne og eksterne interessenter rundt om i verden. Hun er detaljeorienteret og eftertænksom. Hun tror også på konstant udvikling og læring – især i offentligheden, lige meget hvor pinligt eller svært det kan være.

Inden for fandom er Jennifer forfatter og har udgivet mere end hundrede historier på AO3. Jennifer har deltaget i og organiseret adskillige events, såsom fanuger, fanfiction-remix, fester og udvekslinger på tværs af flere fandoms.

Valgprogram

1. Hvorfor har du valgt at stille op til bestyrelsesvalget?

For at sige det som det er, så har OTW brug for en total strukturel reform. Der er for mange problemer til at nævne dem alle, men her er et par af de mest relevante: der er gået for lang tid imellem opdateringer til OTW’s arbejde for antiracisme, overvældende udbrændthed og mangel på støtte for nuværende og tidligere frivillige – især fra Retningslinjer & Misbrug-komitéen – og mangel på ordentlig kommunikation, både internt og eksternt.

Jeg lider ikke af nogen vrangforestillinger om, at jeg kan skabe fundamentale forandringer for OTW alene – men jeg er vedholdende, engageret og eftertænksom, og jeg tror, at det er en vigtig start.

Der være måder, hvorpå vi kan håndtere OTW’s mangler, og jeg er fast besluttet på at finde hoved og hale i, hvordan vi får det til at ske. Det vil kræve en masse arbejde, og det vil være ubehageligt og svært at have disse samtaler, men vi er nødt til at have dem. Forandringer skal starte et sted.

2. Hvilke kompetencer og/eller erfaringer ville du bidrage til Bestyrelsen?

En tidligere kollega har udtalt: “Jennifers skarpsindige og grundige karakter gør hende i stand til at nøje aflæse de situationer, folk står i, og identificere de behov, de måtte have.”

I mit daglige arbejde har jeg en lang række ansvarsområder, såsom at lede flere, store projekter med interne og eksterne globale interessenter, at tale med forskellige mennesker for at forstå deres behov og problemer og derefter være sparringspartner for at skabe tilpassede løsninger samt at levere præcis, kortfattet dokumentation hele vejen igennem projektets levetid.

Disse kompetencer er dog ikke det eneste, jeg tager med mig. Jeg er ivrig og åben for at lære og forstå OTW’s nuancer, herunder også om områder og projekter, jeg ikke er så bekendt med endnu.

3.Vælg et eller to mål for OTW, som er vigtige for dig, og som du gerne vil arbejde med under din periode. Hvorfor er disse mål vigtige for dig? Hvordan ville du arbejde sammen med andre for at opnå dem?

Ekstern kommunikation er noteret som en prioritet i OTW’s 2022-2025 visionserklæring. Jeg mener, at intern kommunikation også bør tilføjes.

Kommunikation bør være hensynsfuld, rettidig og gennemsigtig. Der vil uden tvivl være situationer, hvor vi i bestyrelsen er nødt til at begrænse, hvad vi kan dele, men effektiv kommunikation handler også om at give besked, når det sker og give et fornuftigt skøn på, hvornår vi kan give mere information. Nogle gange kan det inkludere at bemærke, at vi ikke kan besvare et spørgsmål – og hvorfor.

Det er bedre at være ærlig end at være tavs.

Det vil kræve arbejde fra adskillige interessenter, både interne og eksterne, at opnå det mål. Jeg vil selv stræbe for at være et godt eksempel at følge, og jeg vil opfordre alle til at gøre det samme.

4. Hvad er dine erfaringer med OTW’s projekter, og hvordan ville du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Forsøg at inkludere flere projekter, men fokusér endelig på dem, du har erfaring med, hvis du vil.

Det meste af min erfaring er med AO3, både som bruger og som frivillig lige nu (Organisering af Tags). Selvom jeg ikke ved lige så meget om nogle af de andre projekter, såsom Fanlore og Open Doors (Åbne Døre), mener jeg, at deres eksistent er nødvendig, og jeg ser frem til at lære dem rigtig godt at kende.

I denne sammenhæng begynder samarbejde med at lytte. Det er vigtigt at forstå, hvad hver enkelt komité har ansvaret for, hvad deres problemer er, og hvad de er gode til. Først derefter kan man træde et skridt tilbage, vurdere situationen og komme med mulige løsningsforslag. Så går samarbejdet et stik dybere – det handler om at få feedback fra formænd, ledere og frivillige. Det handler om at følge op for at sikre sig, at folk har det okay, og enten træde til eller finde nogen, som kan træde til for at understøtte det daglige arbejde, hvis det er nødvendigt.

At samarbejde om, understøtte og styrke komitéerne, der er ansvarlige for OTW’s projekter, er en konstant proces uden ende.

5. Hvordan vil du balancere dit bestyrelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på bestyrelsesarbejdet?

Som tagorganisator er mit ansvarsområde ret fleksibelt. Jeg alene er ansvarlig for den mængde arbejde, jeg tager på mig, og jeg kan skrue op og ned for mit arbejde efter behov. Det betyder, at jeg vil have masser af tid til bestyrelsesarbejdet – hvilket helt sikkert vil være nødvendigt.