Jennifer H.s biografi och plattform

Biografi

Jennifer H. jobbar som forskningschef och konsult på flera företag i den biovetenskapliga industrin. Hon har varit volontär för OTW (Organisationen för transformativa verk) sedan 2022 som Taggorganisatör och har varit aktiv i fandom och på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) i över tio år.

I sitt vanliga jobb hanterar Jennifer projekt för flera interna och externa intressenter världen över. Hen är detaljorienterad och omtänksam. Hon tror även på att konstant fortsätta växa och lära sig – särskilt i det offentliga livet, oberoende av hur pinsamt och svårt det kan vara ibland.

I fandom är Jennifer en författare med över hundra berättelser publicerade på AO3. Hen har deltagit i och hanterat ett flertal evenemang, inklusive Fan-veckor, Fic-remixer, fester och utbyten i en mängd olika fandoms.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Ärligt talat så behöver OTW en total strukturell reform. Det finns för många problem för att nämna alla, men här är några av de mest angelägna: uppdateringar om OTWs antirasistiska engagemang har varit för få och med för långa mellanrum, utbrändheten och avsaknaden av stöd för våra nuvarande och tidigare volontärer, särskilt de i kommittén för Policy och missbruk, samt en avsaknad av ordentlig kommunikation, internt och externt.

Jag har ingen vanföreställning om att jag ensam kan skapa stora förändringar inom OTW – men jag är ihärdig, hängiven och omtänksam och jag tror att det är en viktig början.

Detmåste finnas sätt att hantera OTWs misslyckanden och jag är besluten att lära mig allt om med vem, var och hur det ska kunna ske. Det kommer att krävas mycket arbete och det kommer att vara obekvämt att ta dessa diskussioner, men de måste tas. Förändring måste starta någonstans.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Som en tidigare kollega sagt: “Jennifers skarpsynthet och noggranna natur låter henne identifiera sammanhangen och behoven hos den hon talar med.”

I mitt vanliga arbete har jag många ansvarsområden, inklusive att hantera flera storskaliga projekt med interna och globala intressenter, att prata med en mängd olika individer för att bättre förstå deras behov och smärtpunkter och sedan agera tankepartner och ge skräddarsydda lösningar, samt att ge klar och koncis dokumentation genom varje projekts livscykel.

Dessa färdigheter är dock inte allt jag har att bidra med. Jag är redo och öppen för att lära mig om och förstå alla OTWs nyanser, inklusive områden och projekt som jag för tillfället inte är bekant med.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Extern kommunikation är en av OTWs prioriterade punkter i vår visionsförklaring för 2022-2025. Jag tror att även intern kommunikation ska läggas till.

Kommunikation ska ske med eftertanke och i god tid, samt vara transparent. Det kommer utan tvekan att komma situationer med begränsningar för vad vi som medlemmar i styrelsen kan dela med oss av, men en del av effektiv kommunikation inkluderar att meddela när detta sker och inkludera en trolig tidsuppskattning om när mer information kan ges. Ibland kan det även inkludera ett meddelande om att vi inte kan svara på en fråga –– och varför.

Det är bättre att vara ärlig än att vara tyst.

Det krävs arbete från flera intressenter för att uppnå det här målet, både internt och externt. Jag kommer att agera som en förebild för detta beteende och jag uppmuntrar andra att göra samma sak.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Större delen av min erfarenhet är med AO3, både som användare och som volontär (Taggorganisering). Fastän jag inte är lika kunnig om de andra projekten som Fanlore och Open Doors (Öppna dörrar) så tycker jag att deras existens är av största vikt och jag ser fram emot att få lära mig allt om dem.

I det här sammanhangen börjar samarbete med att lyssna. Det är viktigt att förstå vad varje kommitté har för ansvar, vad som är jobbigt och vad de är duktiga på. Endast då kan vi ta ett steg tillbaka, få översikt och förse dem med möjliga lösningar. Efter detta går samarbetet djupare –– det involverar att be om feedback från ordförande, handledare och volontärer. Det involverar att följa upp och se till att folk klarar sig och att hitta de som kan kliva in och stötta de dagliga uppgifterna om så behövs.

Att samarbeta med, stötta och stärka kommittéerna som ansvarar för OTWs projekt är en konstant och oändlig process.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbet?

Som Taggorganisatör är mitt ansvar ganska flexibelt; jag tar själv ansvar för hur mycket arbete jag får och jag kan ta på mig mer eller mindre arbete efter behov. Detta betyder att jag kommer ha massor av tid för styrelsearbete –– vilket definitivt kommer att behövas.