Jennifer H.’s bio en stellingen

Bio

Jennifer H. werkt als onderzoeksmanager en consulent voor vele bedrijven in de menswetenschappen. Ze is vrijwilliger bij de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) sinds 2022 als tagbeheerder en is al meer dan tien jaar lid van fandom en Archive Of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief).

Voor haar werk beheert Jennifer projecten met wereldwijd meerdere interne en externe belanghebbenden. Ze is gefocust op details en bedachtzaam. Ze gelooft ook in gestage groei en verbetering – zeker in de publieke sfeer, ongeacht hoe gênant of moeilijk dat soms kan zijn.

In fandom is Jennifer een schrijver met meer dan honderd gepubliceerde verhalen op AO3. Ze heeft aan meerdere fandomevents deelgenomen en geleid, waaronder fanweken, fic remixen, feesten en uitwisselingen in een grote verscheidenheid aan fandoms.

Stellingen

1. Waarom besloot je mee te doen aan de verkiezingen voor het Bestuur?

Eerlijk gezegd, de OTW heeft een volledige structurele hervorming nodig. Er zijn te veel probleem om op te noemen, maar hier zijn een paar van de meest dringende: updates over de toewijding van de OTW aan antiracisme zijn niet frequent genoeg, veel huidige en voormalige vrijwilligers ervaren burnout en niet genoeg ondersteuning, vooral bij de Beleids- en Misbruikcommissie, en een gebrek aan duidelijke communicatie, zowel intern als extern.

Ik maak mij geen illusies dat ik grote verandering teweeg kan brengen bij de OTW in mijn eentje; maar ik ben volhardend, toegewijd en bedachtzaam en ik denk dat dat een goede start is.

Er moeten manieren zijn om het falen van de OTW aan te kaarten en ik ben vastbesloten om te leren wie, wat en hoe dit te bewerkstelligen. Het zal veel werk vragen en het zal onaangenaam en moeilijk zijn om deze gesprekken te voeren, maar ze moeten gebeuren. Verandering moet ergens beginnen.

2. Welke vaardigheden en/of ervaring breng je naar het Bestuur?

Zoals een ex-collega het zei: ‘Jennifers opmerkzame en nauwgezette natuur laat haar toe om de context en noden van diegene waarmee ze spreekt, correct te identificeren.’

In mijn dagelijks werk heb ik een variëteit aan verantwoordelijkheden, waaronder het managen van verschillende grootschalige projecten met interne en externe globale belanghebbenden, het spreken met diverse individuen om hun noden en pijnpunten beter te begrijpen en dan samen met hen te denken over aangepaste oplossingen en het voorzien van duidelijke, beknopte documentatie doorheen elke projectcyclus.

Dit zijn echter niet de enige kwaliteiten die ik aanbreng. Ik ben enthousiast en sta open om de nuances van de OTW te leren en te begrijpen, ook de ruimtes en projecten waar ik nu geen kennis van heb.

3. Kies een of twee doelen voor de OTW die jij belangrijk vindt en waar aan je geïnteresseerd bent te werken. Waarom hecht je waarde aan die doelen? Hoe zou jij met anderen samenwerken om ze te behalen?

Externe communicatie is een prioriteit in de 2022-2025 Visieverklaring van de OTW. Ik geloof dat interne communicatie daar ook aan toegevoegd moet worden.

Communicatie moet aandachtig, tijdig en helder zijn. Er zullen ongetwijfeld situaties zijn waarin we beperkt zijn in wat we kunnen delen als bestuursleden, maar een aspect van effectieve communicatie is opmerken wanneer deze momenten er zijn en een redelijke inschatting maken van wanneer meer informatie dan wel gedeeld kan worden. Soms kan dit betekenen dat er vragen zijn waar we geen antwoord op kunnen geven en de redenen waarom.

Het is beter om eerlijk te zijn dan stil.

Om dit doel te behalen zullen meerdere belanghebbenden, zowel intern als extern, er werk van moeten maken. Ik zal een voorbeeld zijn en dit zelf modelleren en ik moedig iedereen aan om hetzelfde te doen.

4. Wat zijn jouw ervaringen met de projecten van de OTW en hoe zou je samenwerken met de relevante commissies om hen te ondersteunen en sterker te maken? Probeer meerdere projecten te benoemen, maar voel je vrij om de nadruk te leggen op diegenen waar je ervaring mee hebt.

Het grootste deel van mijn ervaring is met AO3, als gebruiker en huidige vrijwilliger (Tagbeheer). Hoewel ik niet zoveel kennis heb over sommige andere projecten, zoals Fanlore en Open Doors (Open Deuren), geloof ik dat hun bestaan essentieel is en kijk ik ernaar uit om hen intiem te leren kennen.

Samenwerking in deze context start met luisteren. Het is belangrijk om te begrijpen waarvoor elke commissie verantwoordelijk is, waar hun pijnpunten liggen en waar hun sterktes zijn. Enkel dan kan je een stap terug nemen, evalueren en mogelijke oplossingen voorstellen. Samenwerking gaat dan verder; het omvat feedback vragen aan voorzitters, leidinggevenden en vrijwilligers. Het omvat opvolging om zeker te zijn dat iedereen het goed maakt en zelf tussenbeide komen of iemand vinden die tussenbeide kan komen om dagdagelijkse taken te ondersteunen indien nodig.

Het samenwerken met, ondersteunen van en versterken van de commissies verantwoordelijk voor de projecten van de OTW is een constant, voortdurend proces.

5. Hoe zou je je Bestuurswerk met andere rollen in de OTW balanceren of hoe plan je je huidige taken over te dragen om op Bestuurswerk te focussen?

Als Tagbeheerder zijn mijn verantwoordelijkheden vrij flexibel; ik beslis zelf hoeveel werk ik opneem en kan mijn belasting naar boven of beneden bijstellen waar nodig. Dit betekent dat ik zeker voldoende tijd zal hebben voor bestuurswerk, wat absoluut nodig zal zijn.