Jennifer H. biografija ir rinkimų programa

Biografija

Jennifer H. yra tyrimų vadybininkė ir daugelio įmonių, veikiančių gyvybės mokslų srityje, konsultantė. OTW (Transformacinių Darbų Organizacijoje) ji nuo 2022 m. savanoriauja kaip žymių tvarkytoja ir daugiau nei dešimtmetį yra fanų grupių ir Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvo) narė.

Savo kasdieniame darbe Jennifer valdo daugelio vidaus ir išorės suinteresuotųjų šalių projektus pasauliniu mastu. Ji yra atidi ir dėmesinga. Ji taip pat tiki nuosekliu vystymosi ir mokymosi procesu – ypač viešai, kad ir kaip kartais būtų gėdinga ar sunku.

Fanų grupėse Jennifer yra rašytoja, AO3 paskelbusi daugiau kaip šimtą istorijų. Ji dalyvavo ir vadovavo daugybei renginių įvairiose fanų grupėse, įskaitant fanų savaites, fikų remiksus, šventes ir mainus.

Rinkimų programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Atvirai kalbant, OTW reikia visiškos struktūrinės reformos. Yra per daug problemų, kad būtų galima visas išvardinti, tačiau čia yra keletas aktualiausių: apie OTW įsipareigojimą kovoti su rasizmu diskutuojama per retai; didžiulis pervargimas ir paramos trūkumas esamiems ir buvusiems savanoriams (ypač tiems, kurie yra Politikos ir pažeidimų komiteto komandos dalis); tinkamos komunikacijos – tiek viduje, tiek į išorę – trūkumas.

Nemanau, kad be kitų pagalbos pati įnešiu didelius pokyčius į OTW. Tačiau esu atkakli, atsidavusi ir dėmesinga bei manau, kad tai yra svarbus pradžios taškas.

Turi būti būdų, kaip pašalinti OTW trūkumus, ir aš esu pasiryžusi sužinoti, kas, kur ir kaip gali padėti tai padaryti. Reikės didelių pastangų, bus nepatogu ir sunku pradėti šiuos pokalbius, bet jie turi įvykti. Pokyčiai kažkur turi prasidėti.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Buvusios kolegės žodžiais: „Įžvalgi ir kruopšti Jennifer prigimtis leidžia jai tinkamai perprasti kontekstą ir poreikius, nesvarbu, su kuo ji kalbėtųsi“.

Mano kasdienis darbas apima daugybę pareigų, įskaitant: daugelio didelio masto projektų valdymą dirbant su vidiniais ir išoriniais suinteresuotaisiais subjektais iš viso pasaulio; komunikaciją su įvairiais asmenimis siekiant geriau suprasti jų poreikius ir problemas, o tada jų konsultavimą siūlant individualius sprendimus; aiškių, glaustų dokumentų teikimą per visą kiekvieno projekto gyvavimo ciklą.

Tačiau šie įgūdžiai nėra viskas, ką galiu pasiūlyti. Esu atvira ir trokštu mokytis bei suprasti OTW niuansus, įskaitant erdves ir projektus, su kuriais šiuo metu nesu susipažinusi.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

2022–2025 m. OTW vizijos pareiškime, išorinė komunikacija nurodyta kaip prioritetas. Mano įsitikinimu, reikėtų pridėti ir vidinę komunikaciją.

Bendravimas turėtų būti apgalvotas, skaidrus ir reikiamu laiku. Neabejotinai bus situacijų, kai mes, kaip Tarybos nariai, tik ribotai galėsime dalintis informacija. Tačiau veiksminga komunikacija reikalauja pastebėti, kada tokie momentai nutinka, ir pagrįstai įvertinti, kada galima pateikti daugiau informacijos, o kartais – pastebėti, kad negalime atsakyti į klausimą ir kodėl.

Geriau būti sąžiningam, nei tylėti.

Norint pasiekti šį tikslą, reikės daugelio suinteresuotųjų šalių darbo tiek vidinėse, tiek išorinėse sferose. Aš pati būsiu pavyzdys ir demonstruosiu tokį elgesį –visus daryti tą patį.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Didžioji dalis mano patirties susijusi su AO3, tiek būnant naudotoja, tiek ir dabartine savanore (Žymių tvarkytoja). Nors su kai kuriais kitais projektais, pavyzdžiui, „Fanlore“ ir „Open Doors“ (Atviros Durys) nesu gerai susipažinusi, manau, kad jų egzistavimas yra gyvybiškai svarbus, ir tikiuosi, kad galėsiu su jais artimiau susipažinti.

Bendradarbiavimas šiame kontekste prasideda nuo klausymosi. Svarbu suprasti, už ką atsakingas kiekvienas komitetas, jų problemas ir kuo kiekvienas iš jų išsiskiria. Tik tada galima pamatyti bendrą vaizdą, įvertinti ir pateikti galimus sprendimus. Bendradarbiavimas tampa gilesnis – jis apima pirmininkų, prižiūrėtojų ir savanorių atsiliepimus. Taip pat svarbu pakartotinai domėtis, siekiant įsitikinti, kad žmonėms viskas gerai ir, jei reikia padėti patiems arba surasti ką nors, kas gali padėti atlikti kasdienes užduotis.

Už OTW projektus atsakingų komitetų bendradarbiavimas, palaikymas ir stiprinimas yra nuolatinis, nesibaigiantis procesas.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Savanoriaujant kaip žymių tvarkytojai, mano pareigos yra gana lanksčios; esu visiškai atsakinga už man pavedamo darbo kiekį ir pagal poreikį galiu didinti arba mažinti savo darbo krūvį. Tai reiškia, kad turėsiu pakankamai laiko Tarybos darbui, o jo tikrai prireiks.