James Beals Biografi och Manifest

Biografi

James Beal är systemadministratör, med över 26 år av professionell erfarenhet. De senaste åtta åren har han specialiserat sig på data med hög genomströmning, och på senare tid har detta utökats till att implementera privata moln. James bor i Storbritannien med sin fru och två tonåriga söner. Fandomlivet började förmodligen med Doctor Who, Blake’s 7 och Liftarens Guide till Galaxen. Idag gillar han Elementary, Doctor Who, Person of Interest, Steven Universe och Sherlock. Hans favoritförfattare är Seanan McGuire, Diana Wynne Jones, Diane Duane, Philip Pullman och Ben Aaronovitch. Han gick med i Systemkommittén som personal i januari 2011, och blev Systems tekniska ledare i mars 2013. Senare år 2013 gick han med i Tillgänglighet, Design och Teknik-kommittén som personal snarare än Systemkontakt.

Manifest

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Jag vill inte vara styrelsemedlem. Jag hoppas att det finns många andra som skulle vara bättre styrelsemedlemmar än jag i det här valet. Jag har varit manager i min professionella karriär, och jag upplever ansvar för människor mycket mer stressigt än att vara ansvarig för maskiner. Jag bestämde mig för att ställa upp i styrelsevalet eftersom jag vill se till att det blir ett val, och det enda sättet jag kan praktiskt göra det är att ställa upp som kandidat. Jag tror att val utan motkandidater är skadligt för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och jag vill se till att vi inte hamnar i en situation där styrelsen är helt utan kontakt med medlemskapet. Om jag valdes och det är möjligt att låta platsen stå för omval nästa val och fortfarande ställa upp som kandidat, i och med att mandatperioden inte är komplett (för att förminska sannolikheten av ett val utan motkandidat) skulle jag göra så. Om jag blir styrelsemedlem skulle jag se till att använda de relevanta kunskaper jag har för att göra det bästa jobb jag kan.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Jag är en teknisk person som har varit en del av lagen som ser till att Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), Fanlore och Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) fortsätter att fungera. Som en av få “databasadministratörer” för AO3 agerar jag som en tredje länk för Support för att försöka fixa problem som inte kan lösas med de normala Supportverktygen. Jag förstår därför några av de problem våra användare har. Som kodare har jag fokuserat på antingen prestanda eller stabilitetsarbete, även om jag också har försökt lägga till egenskaper till AO3, såsom ett verktyg som låter gränssnitt bli internationaliserade. Min enda erfarenhet i ideell verksamhet var som styrelsemedlem på det dagis mina barn gick på för många år sedan, samt som sekreterare för min bågskytteförening för cirka tre år sedan. Inget av detta är relevant erfarenhet.

3. Vilka mål vill du uppnå under din period i styrelsen?

Som medlem av både Tillgänglighet, Design och Teknologi och Systemkommittéerna vet jag att dessa lag behöver mer resurser, medan Systemlaget har blivit betydligt starkare under det senaste året. Jag tror att båda lagen kommer, allt eftersom AO3 fortsätter att växa, att behöva heltidsanställda. Jag förstår att detta inte är praktiskt möjligt idag, men jag tycker att styrelsen borde ytterligare stödja idén om deltids- eller heltidsanställda konsulter för dessa grupper. Vi borde inte vara rädda för att överväga den här typen av överenskommelse för andra kommittéer som behöver stödet. Jag tycker att nuvarande volontärer, om de har relevanta kunskaper och erfarenhet, borde ges preferentiell hänsyn (dock inte överväldigande sådan) för sådana poster, och att sådana poster borde betalas en rättvis marknadslön. Jag tror att det skulle finnas en del instämmande i den nuvarande styrelsen med de här idéerna.

Givet efterverkningarna av 2015 års val tycker jag att det borde finnas ett sätt att återkalla styrelsemedlemmar. Som ett minimum bör vi kodifiera rätten för medlemmarna att be Valkommittén hålla en misstroendeomröstning för en eller flera av styrelsemedlemmarna.

4.Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.

Som medlem i System har jag jobbat med AO3, och varit en av de personer som har blivit väckta mitt i natten för att få saker online igen. Jag har uppgraderat mjukvaran som driver TWC det senaste året. Fanlore har haft sin egen specialist de senaste fyra åren, men vi gör arbete för Fanlore då och då. Som medlem av Systemkommittén har jag ställt frågor till vår juridiska grupp, och alltid funnit dem hjälpsamma och snabba på att svara när det uppstår möjliga problem.

Som medlem av Tillgänglighet, Design och Teknik har jag hjälpt till att formulera svar för det juridiska laget runt praktikaliteterna av potentiella problem. Jag arbetar som en tredje länk för Support för att försöka lösa problem som inte kan lösas med de vanliga Support-verktygen. Min kontakt med Öppna Dörrar är vanligen begränsad till att ladda upp grafik.

5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde ha hög prioritet för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du att göra dem till en del av ditt uppdrag?

Hållbarhet: Vi behöver börja övergå från en ren volontärorganisation till en där vi har ett antal konsulter och med tiden till ett system med ett antal anställda. Det här är en svår migration, vi behöver se till att nuvarande volontärer inte blir modfällda, utan ser det som en möjlighet att snabba på utvecklingen i våra projekt medan man fortfarande ser till att alldagliga sysslor inte glöms av.

Internationalisering: Jag kan enbart kommunicera på engelska, så jag värdesätter att kunna använda AO3 på mitt modersmål. Jag vill att vi ska försöka fortsätta röra oss framåt så att AO3 åtminstone kan användas på flera språk. Detta är ett enormt projekt som involverar många kodningstimmar, många timmar översättartid, och många timmars testande. Vi har tagit små steg; men vi rör oss inte så fort som jag skulle önska eftersom vi simmar så fort vi kan bara för att hålla oss flytande.

6. Vad tror du är de viktigaste ansvarsområdena för en styrelse? Är du bekant med de rättsliga kraven för en styrelse för en ideell verksamhet i USA?

Jag anser att de viktigaste ansvarsområdena för en styrelse är att fatta beslut i organisationens intresse. Plikten att bry sig, vara lojal och att lyda är en naturlig följd av detta. Styrelsemedlemmarna har ett ansvar för att styra OTW genom att sätta strategiska mål, för att se till att vi agerar på ett sätt som säkrar vår finansiella framtid.

På en praktisk nivå förstår jag att en styrelsemedlem behöver svara på förfrågningar skyndsamt, vara villig att tala å OTWs vägnar och representera organisationen inför dess användare. Jag misstänker att styrelsemedlemmar har ett antal andra uppgifter som ännu är okända för mig.

7. Hur kommer du att balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller inom OTW? Hur planerar du att lämna över dina andra roller för att bättre kunna fokusera på styrelsearbetet?

Jag vill verkligen inte bli styrelsemedlem, jag hoppas verkligen att det finns åtminstone två bra kandidater som kan ta plats i styrelsen. Jag skulle ha problem med att hitta mer tid att spendera på OTW-arbete, och skulle därför behöva spendera mindre tid på de andra saker jag gör för organisationen. Jag skulle behöva minska mina kodningsinsatser till ett minimum och se om vi kan flytta över en del av mitt arbete som “databasadministratör” till en av de få andra som gör det arbetet; dock är de också upptagna med annat arbete.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.