James Beal’s Bio en Manifest

Bio

James Beal is een systeem administrator met meer dan 26 jaar professionele ervaring. In de afgelopen acht jaar heeft hij zich gespecialiseerd in high-throughput informatica, en de laatste tijd is dat uitgebreid tot het realiseren van privé clouds. James woont in de UK met zijn vrouw en twee tiener zoons. Het fandom leven begon waarschijnlijk met Doctor Who, Blake’s 7, en The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. Qua media van vandaag de dag houdt hij zich het liefst bezig met Elementary, Doctor Who, Person of Interest, Steven Universe en Sherlock. Zijn favoriete auteurs zijn Seanan McGuire, Diana Wynne Jones, Diane Duane, Philip Pullman en Ben Aaronovitch. Hij werd in januari 2011 staflid van de Systemen commissie en werd de technische leider van de commissie in maart 2013. Later in 2013 werd hij staflid voor de Toegankelijkheid, Ontwerp & Technologie commissie in plaats van tussenpersoon voor Systemen.

Manifest

1. Waarom besloot je je kandidaat te stellen voor de Raad van Bestuur?

Ik wil geen Bestuurslid zijn. Ik hoop dat er veel andere mensen deelnemen aan deze verkiezingen die betere Bestuursleden zouden zijn dan ik. Ik ben manager geweest in mijn professionele carrière en ik vind het veel stressvoller om verantwoordelijk te zijn voor mensen dan om verantwoordelijk te zijn voor machines. Ik besloot om mij kandidaat te stellen voor de Raad van Bestuur omdat ik wil verzekeren dat er effectief een verkiezing plaatsvindt en de enige manier waarop ik dat praktisch kan doen, is door mij kandidaat te stellen. Ik geloof dat verkiezingen zonder tegenkandidaten nadelig is voor de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) en ik wil helpen te verzekeren dat we niet in een situatie terechtkomen waar het Bestuur de voeling met het ledenbestand volledig kwijt is. Als ik verkozen wordt en het zou toegestaan zijn om bij de volgende verkiezingen de zetel op te geven, terwijl ik mezelf ook kandidaat stel (om te verzekeren dat de verkiezing betwist wordt), zal ik dat ook zo doen. Als ik een Bestuurslid zou worden, zou ik ernaar streven met de relevante vaardigheden die ik heb er het beste van te maken.

2. Welke vaardigheden en/of ervaring zou jij aan het Bestuur kunnen toevoegen?

Ik ben een technisch persoon die deel uit heeft gemaakt van de teams die verzekeren dat het Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief), Fanlore en Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen) blijven draaien. Als een van de weinige AO3 “database administratoren” treed ik op als derde lijn voor Support waarbij ik probeer problemen op te lossen die niet opgelost kunnen worden met de gewone Support hulpmiddelen. Daardoor begrijp ik de problemen die onze gebruikers hebben. Als een programmeur heb ik mij geconcentreerd op ofwel verbeteringen in prestatie ofwel verbeteringen in stabiliteit, alhoewel ik geprobeerd heb ook features aan het AO3 toe te voegen, zoals een stap te zetten naar de internationalisering van de interface. Mijn enige ervaring in non-profits was als een Bestuurslid van de kleuterschool waar mijn kinderen vele jaren geleden naartoe gingen en als een secretaris voor mijn boogschuttersclub zo’n 3 jaar geleden, geen van beiden beduidende ervaringen.

3. Welke doelstellingen zou je graag bereiken tijdens jouw termijn?

Als lid van zowel Toegankelijkheid, Ontwerp & Technologie als Systemen weet ik dat deze teams meer middelen nodig hebben, terwijl het team van Systemen beduidend sterker is geworden in het afgelopen jaar. Ik denk dat beide teams voltijdse werknemers nodig hebben zolang het AO3 blijft groeien. Ik begrijp dat dit vandaag niet praktisch haalbaar is, maar ik denk dat het Bestuur het idee van deel- of voltijdse opdrachtnemers voor deze groepen meer zou moeten steunen. We zouden niet bang moeten zijn zo’n beslissingen te overwegen voor andere commissies die deze steun nodig hebben. Ik denk dat vrijwilligers met de relevante vaardigheden en ervaring, binnen de perken, met voorkeur in overweging moeten worden genomen voor zulke posities en dat zo’n posities een eerlijk loon betaald moeten worden. Ik geloof dat er wat overeenstemming met deze ideeën is in het huidige Bestuur.

Gezien de nasleep van de verkiezingen van 2015 denk ik dat we een manier nodig hebben om Bestuursleden te herroepen. We moeten ten minste de rechten van het lidmaatschap zo codificeren dat het mogelijk is om een beroep te doen op de Verkiezingscommissie om een motie van wantrouwen tegenover een of meerdere bestuursleden in te dienen.

4. Wat is jouw ervaring met de projecten van de OTW en hoe zou je graag samenwerken met de relevante commissies om hen te ondersteunen en te versterken? Verwerk Archive of Our Own — AO3 (Ons Eigen Archief), Transformative Works and Cultures — TWC (Transformatieve Werken en Culturen), Fanlore, ons Legal Advocacy (Legale Bijstand) werk en Open Doors (Open Deuren) in jouw antwoord, maar voel je vrij om nadruk te leggen op zaken waarin je vooral geïnteresseerd bent.

Als een lid van Systemen heb ik met het AO3 gewerkt, aangezien ik een van de mensen ben die in het midden van de nacht is opgeroepen om de zaken terug online te krijgen. Ik heb in het afgelopen jaar de software die TWC draaiende houdt, bijgewerkt. Fanlore heeft sinds de laatste 4 jaren hun eigen specialist, maar we werken ook wel soms voor Fanlore. Als een lid van de Systemen commissie heb ik vragen gesteld aan ons Juridische team en ik vond hen altijd behulpzaam en snel met antwoorden wanneer er potentiële problemen waren.

Als een lid van Toegankelijkheid, Ontwerp & Technologie heb ik geholpen om antwoorden voor het Juridische team te formuleren omtrent de praktische kant van potentiële problemen. Ik treed op als een derde lijn voor Support waarbij ik probeer problemen op te lossen die niet opgelost kunnen worden met de normale Support hulpmiddelen. Mijn contact met Open Deuren is gewoonlijk gelimiteerd tot het uploaden van afbeeldingen.

5. Kies twee onderwerpen/problemen waarvan jij denkt dat ze hoge prioriteit moeten hebben voor de OTW, zowel intern als extern. Wat betekenen deze onderwerpen voor jou en waarom vind jij ze belangrijk? Hoe zal je ze in jouw dienst verwerken?

Duurzaamheid: Als organisatie moeten we een overgang beginnen te maken van werken met uitsluitend vrijwilligers naar werken met een aantal opdrachtnemers en in de loop der tijd een aantal werknemers. Dit is een moeilijke en ingewikkelde overgang, we moeten ervoor zorgen dat de huidige vrijwilligers niet ontmoedigd worden maar het zien als een mogelijkheid om de voortgang in onze projecten te versnellen terwijl we nog steeds verzekeren dat de alledaagse taken niet vergeten worden.

Internationalisatie: Ik kan enkel in het Engels communiceren en dus waardeer ik het dat ik het AO3 in mijn moedertaal kan gebruiken. Ik wil dat we proberen voortuitgang maken zodat het AO3 ten minste in meerdere talen gebruikt kan worden. Dit is een enorm project dat vele uren aan programmeren, vertalen en testen zal kosten. We hebben kleine stappen gezet; maar we gaan niet zo snel als ik zou willen omdat we al onze energie besteden aan simpelweg ons hoofd boven water te houden.

6. Wat zijn volgens jou de belangrijkste verantwoordelijkheden van een/het Bestuur? Ben je vertrouwd met de juridische voorschriften voor een non-profit raad van bestuur gebaseerd in de V.S.?

Ik geloof dat de belangrijkste verantwoordelijkheid van een Bestuur is beslissingen te maken in het belang van de organisatie. Zorgplicht, loyaliteitsplicht en volgzaamheidsplicht vloeien hieruit voort. De Bestuursleden hebben een verantwoordelijkheid om de OTW te leiden met strategische doelstellingen, om te verzekeren dat we handelen op een manier die onze financiële toekomst verzekerd.

Op een praktisch level begrijp ik dat een Bestuurslid spoedig op verzoeken moet reageren, bereidwillig moet zijn om in de naam van de OTW te spreken en haar gebruikers te vertegenwoordigen. Ik vermoed dat Bestuursleden een aantal taken moeten doen die voor mij tot nu toe nog onbekend zijn.

7. Hoe zou jij jouw werk bij het Bestuur combineren met je andere rollen in de OTW, of hoe ben je van plan jouw actuele rollen over te geven om je op werk voor de Raad te focussen?

Ik wil echt geen Bestuurslid worden, ik hoop dat er ten minste twee goede kandidaten zijn die zetels kunnen winnen voor het Bestuur. Ik zou moeite hebben meer tijd te vinden om aan OTW activiteiten te besteden en daardoor zou ik mijn ander werk voor de organisatie moeten afbouwen. Ik zou mijn programmeerinspanningen moeten reduceren tot een minimum en kijken of we wat “database administrator” werk naar een paar andere mensen die dat werk doen kunnen doorschuiven; maar zij zijn natuurlijk ook al druk bezig met hun eigen werk.

Deze nieuws post was vertaald door de vertalingsvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoek de Vertalingspagina op transformativeworks.org.

Save