Jak fungují volby OTW

Volební systém OTW

Pro volby do Představenstva používá OTW (Společnost pro tansformativní tvorbu) preferenční systémy voleb založené na principu alternativního hlasování. Tato metoda umožňuje shrnout celý proces do jedněch voleb a zajišťuje, že každý hlas má moc ovlivnit výsledek.

Jakmile je odhlasováno, sečtou se první preference každého voliče a sestaví se seznam kandidátů. Pokud se již po prvním sčítání prvních míst ukáže být jeden kandidát volbou většiny, stává se prvním vítězem. Kvůli přizpůsobení alternativního volebního systému možnosti více vítězů je pak tento první vítěz z voleb odebrán. Hlasovací lístky s tímto kandidátem na první preferenci se sečtou znovu a dle na nich uvedených druhých preferencí se hlasy přerozdělí jednomu ze zbývajících kandidátů. Znovu se tak sestaví seznam kandidátů a osoba na prvním místě tohoto seznamu se stává druhým vítězem.

Pro instrukce krok za krokem, prosím přejděte na instrukce k volbám.

Co je alternativní volební systém?

Alternativní volební systém je systém, který umožňuje učinit rozhodnutí během jednoho kola voleb tím, že jsou v jeho rámci voliči požádáni o seřazení kandidátů dle svých preferencí. Největší výhodou tohoto systému je, že eliminuje potřebu dalších voleb v případě remízy. Je také odolný vůči taktickému hlasování (kdy voliči volí proti kandidátovi, který by podle nich neměl vyhrát, místo toho, kterému by výhru přáli), jelikož snižuje možnost, že se z některého kandidáta stane tzv. „spoiler kandidát“, který s ideologiemi totožnými se silným kandidátem stáhne pozornost na sebe, obere jej tím o hlasy a ve výsledku umožní výhru opozici. Neplýtvá se hlasy, díky čemuž má volič více možností. Řadící systém také může zabránit negativní kampani a konfliktu mezi příznivci různých kandidátů; přeci jen, jeden kandidát by si neměl znepřátelit příznivce jiného, protože kterýkoliv volič je může podpořit oba zároveň!

Voliči si mohou sami určit, kolik kandidátů chtějí seřadit za předpokladu, že uvedou alespoň jednoho.

Jakmile je odhlasováno, sečtou se první preference každého voliče a sestaví se seznam kandidátů. Když jsou sečteny všechny první preference a některý kandidát jich má většinu, stává se naším prvním vítězem. V případě, že k většinovému určení nedojde, je vyřazen kandidát s nejmenším počtem prvních preferencí. Lístky s tímto kandidátem na první preferenci jsou přepočítány a hlasy z druhých preferencí jsou přiřazeny kandidátům zbývajícím. Poté se znova vytvoří seznam kandidátů a proces se opakuje, dokud někdo nedosáhne většiny hlasů a nestane se tak vítězem.

Tento systém vyhodnotí kandidáta, který je akceptovatelný pro většinu voličů, ne pouze kandidáta, který má nejvíc hlasů, což by se mohlo stát v rámci jakéhokoliv volebního systému bez možnosti řazení v případě, že je kandidátů více než dva.

Hlasování na základě plné moci

Hlasování na základě plné moci umožňuje určit někoho, kdo za vás bude hlasovat ve volbách.

OTW toto musí umožnit v souladu s právem státu Delaware, ve kterém stojí: “Akcionář může umožnit jiné osobě či osobám zastupovat jej v pozici zmocněnce předáním či autorizováním elektronického předání plné moci člověku, který bude jejím držitelem. ”

Ve firemních volbách se většinou využívá plné moci v případě, že se volící člen nemůže schůze zúčastnit osobně. V případě prodlouženého elektronického hlasování většina důvodů pro hlasování pomocí plné moci neplatí. Hlasovací období se však může posunout v době, kdy má hlasovací člen jiné závazky nebo nemá přístup k internetu.

Pokud potřebujete k volbě využít zmocněnce, můžete jej určit kdykoliv do dvou týdnů před volbami. Toto určení bude platné šest měsíců a není možno jej do jejich uplynutí zvrátit či změnit. Hlasy v rámci plné moci nemohou být přeřazeny.

Zmocněnci se určují přes e-mail. Žádost o předání plné moci musí přijít z e-mailu, který jste předtím použili u OTW a musí být adresována zároveň [email protected] a vašemu zmocněnci. E-mail musí též obsahovat vaše občanské jméno a prohlášení o tom, že si přejete, aby se příjemce stal vaším zmocněncem. Váš zmocněnec musí poté odepsat všem příjemcům, potvrdit přijetí a do textu napsat své občanské jméno. Tato odpověď musí být doručena na [email protected] minimálně dva týdny před volbami.

Při předávání plné moci určete někoho, komu věříte. Všeobecně může mít dohoda mezi vámi a vaším zmocněncem jakákoliv pravidla, ale ta budou platit pouze v rámci vaší osobní dohody. OTW není zodpovědna za vynucování podmínek, které jste si nastavili a nemáme možnost ověřit, zda váš zmocněnec váš hlas použil či zveřejnit, pro koho hlasoval.

Výzvy

O přepočítání hlasů či nové hlasování může zažádat pouze kandidát. Jakýkoliv kandidát, který si přeje takto učinit, pak může zaslat svoji žádost společně s vysvětlením toho, proč je toho názoru, že jsou přepočítání či nová volba nutné, našemu Volebnímu výboru během prvního týdne od uzavření hlasování. Výbor do týdne od obdržení takové žádosti vydá rozhodnutí. Pokud uzná nové volby za nutné, začnou během dvou týdnů od vydání rozhodnutí.