Izborna statistika OTW-a za 2020.

Sad kada su Izbori 2020. gotovi i rezultati konačni, rado ćemo s Vama podijeliti statistiku odaziva birača!

Za Izbore 2020. godine, ukupni broj birača koji su ispunjavali uvjete za glasanje je 13.369. Od njih, 2.858 je glasalo, što predstavlja 21,4% potencijalnih birača. Odaziv birača je manji nego prošle godine koji je iznosio 22,5%. Međutim, porastao je broj birača koji ispunjavaju uvjete za glasanje, s 2.234 na 2.858, što predstavlja porast od 28%.

Izbori su predani nastavljanju poticanja naših članova da glasaju na izborima. Tko bude izabran za Odbor upravitelja može imati važan utjecaj na dugoročnu dobrobit OTW (Organizacija za transformativna djela) projekata, i želimo da naši članovi imaju pravo glasa u tome.

Za one koji su zainteresirani za točan broj glasova koje je svaki kandidat dobio, molimo Vas da imate na umu da je naš izborni proces osmišljen tako da izabere jednaku skupinu članova Odbora kako bismo im omogućili dobar zajednički rad, tako da ne objavljujemo te informacije. Kao opće pravilo, također nećemo otkriti tko je od naših neuspjelih kandidata dobio najmanje glasova, budući da ih ne želimo obeshrabriti da se ponovno prijave u budućnosti kada okolnosti i interes članova može biti drugačiji.

Još jednom veliko hvala svima koji su sudjelovali u svim fazama izbora! Nadamo se da ćemo Vas ponovno vidjeti na virtualnim anketama i iduće godine.


OTW je neprofitna matična organizacija višestrukih projekata, uključujući AO3, Fanlor, Otvorena vrata, TWC , i OTW Pravno zagovaranje. Mi smo vođeni od strane fanova, organizacija u cijelosti podržana donacijama koju vode volonteri. Saznajte više o nama na stranici OTW-a. Kako biste saznali više o našem timu volontera koji su preveli ovaj post, provjerite stranicu za Prevođenje.