Instruktioner för 2022 års röstning

2022 års styrelseval för OTW (Organisationen för transformativa verk) kommer att hållas 12-15 augusti. Valet kommer att öppna 12 augusti 00:01 UTC och avslutas15 augusti 23:59 UTC. (Vilken tid är det för mig?) Om du inte är tillgänglig under denna period, vänligen utse någon (som du litar på) som kan fungera som ditt ombud, samt kontakta Valkommittén senast 2 augusti 23:59 UTC (Vilken tid är det för mig?) för att lämna ditt ombuds mailadress. Var vänlig skicka in allt som rör begäran om ombud via vårt kontaktformulär.

I år kommer vi att använda mjukvarutjänsten OpaVote för att hantera valet. Du kommer att få ett mail från opavote.com när valet öppnar. Det kommer att skicka dig till en unik URL där din röstsedel finns. Behåll detta mail tills du har röstat, eftersom Valkommittén inte har möjlighet att manuellt skicka ut länkarna igen. Var vänlig vitlista domänen opavote.com i din mail för att undvika att mailet hamnar i din skräppost.

Mailet med röstningsinstruktionerna innehåller en länk till en testversion av röstsedeln. Vänligen följ länken för att förvissa dig om att sidan visas korrekt och att kandidaterna är synliga. Om inte, se till att du inte blockerar JavaScript från ajax.googleapis.com, bootstrapcdn.com och/eller opavote.com.

När du öppnar röstsedeln, läs igenom instruktionerna. Om du aldrig tidigare har röstat med hjälp av processen Instant Runoff Voting (IRV), var vänlig läs om hur IRV fungerar innan du röstar.

Kandidaterna kommer att visas på vänstra delen av sidan. Välj “ADD” (LÄGG TILL) bredvid en kandidats namn för att lägga till personerna till din personliga röstsedel i den ordning du önskar. Första namnet är den kandidat du föredrar mest, andra namnet är näst bäst, och så vidare. Den ordning kandidaterna ligger i kan ändras genom att dra och släppa namn efter att du har lagt till dem, eller genom att du tar bort eller lägger till namn med hjälp av knapparna “REMOVE” (TA BORT) och “ADD”.

För att lämna in en giltig röstsedel måste du lägga till minst en giltig kandidat. När du har rangordnat alla de kandidater du vill rösta på, klicka på knappen Vote (Rösta) för att lämna in din röstsedel. Din röst kan inte raderas eller lämnas in på nytt. För mer instruktioner, läs Instruktioner för röstning.

Om du har frågor eller får tekniska problem, var vänlig kontakta Valkommittén genom vårt kontaktformulär. Var vänlig välj “voting issues” (problem med röstning) från rullgardinsmenyn.

Tack för att du röstar i OTW:s val!