Stemmeinstruks for 2021

OTWs (Organisasjonen for transformative verk) styrevalg for 2021 vil bli avholdt fra 13. til 16. august. Det åpner 00:01 UTC den 13. august, og stenger 23:59 UTC den 16. august (Når er dette hos meg?). Dersom du ikke er tilgjengelig i dette tidsrommet, vennligst finn noen som kan være fullmektig for deg (som du stoler på) og kontakt valgkomiteen før 23:59 UTC den 3. august (Når er dette hos meg?) med e-postadressen til den fullmektige. Vennligst send alle forespørsler angående fullmektige via vårt kontaktskjema.

I år bruker vi OpaVote-programvaren for å gjennomføre valget. Du kommer til å motta en e-post fra opavote.com når valget åpner. Den vil gi deg en unik URL med en stemmeseddel. Behold denne e-posten til etter du har stemt, da valgkomiteen ikke har mulighet til å manuelt sende ut lenker til stemmesedler på nytt. Vennligst legg opavote.com-domenet til i listen over trygge avsendere for å forhindre at e-posten havner i spamfilteret.

E-posten med stemmeinstruksen inneholder en lenke til en testversjon av stemmeseddelen. Vennligst følg lenken for å forsikre deg om at siden vises slik den skal og at kandidatene er synlige. Dersom dette ikke er tilfellet, vennligst sjekk at du ikke blokkerer JavaScript fra ajax.googleapis.com, bootstrapcdn.com og/eller opavote.com.

Les gjennom instruksen når du åpner stemmeseddelen. Hvis du aldri har stemt gjennom Instant Runoff Voting (IRV)-prosessen før, vennligst les deg opp på hvordan IRV fungerer før du stemmer.

Kandidatene vil vises til venstre på siden. Klikk på “ADD” (legg til)-knappen ved siden av en kandidats navn for å legge dem til på din personlige stemmeseddel i den rekkefølgen du ønsker. Førstevalg er den du helst foretrekker, den andre er den du foretrekker nest mest, og så videre. Rekkefølgen på kandidatene kan endres ved å dra og slippe navnene etter at du har lagt dem til, eller ved å fjerne og legge til navn på nytt med knappene “REMOVE” (fjern) og “ADD”.

For å avlegge en gyldig stemme må du legge til minst én kandidat. Når du har rangert alle kandidatene du ønsker å stemme på, klikk på Vote (stem)-knappen for å avlegge stemmen. En stemme kan ikke trekkes tilbake eller avlegges på nytt. For flere detaljer, se stemmeinstruksen.

Dersom du har spørsmål eller støter på tekniske problemer, vennligst kontakt valgkomiteen via vårt kontaktskjema. Vennligst velg “voting issues” (problemer med stemming) fra nedtrekksmenyen.

Takk for at du stemmer ved OTW-valget!