Instrukcje Głosowania – 2015

Wybory Zarządu OTW (Organizacji na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) 2015 odbędą się pomiędzy 6 a 9 listopada. Rozpoczną się 6 listopada o 00:01 UTC, a zakończą 9 listopada o 23:59 UTC. Jeśli nie jesteś w tym okresie dostępna/y, proszę, znajdź kogoś (komu ufasz), kto mógłby cię zastąpić i skontaktuj się z Komisją Wyborczą nie później niż 23 pażdziernika do 23:59 UTC, podając email twojego zastępcy. Prosimy o wysyłanie wszystkich zgłoszeń zastępców poprzez nasz Formularz Kontaktowy.

W tym roku będziemy używać platformy OpaVote by zarządzać Wyborami. Otrzymasz email od opavote.org, gdy się rozpoczną, a w nim bezpośredni link do głosowania. Zatrzymaj ten email dopóki nie zagłosujesz, ponieważ Komisja Wyborcza nie ma możliwości, by ponownie wysłać linki ręcznie. Prosimy o dodanie opavote.org do listy zaufanych odbiorców, by uniknąć przypadkowego umieszczenia wiadomości w folderze SPAM.

Gdy otworzysz stronę głosowania, przeczytaj podane instrukcje. Jeśli nigdy nie głosowałaś/eś używając systemu Instant Runoff Voting (IRV), przeczytaj proszę przed głosowaniemhref=”https://elections.transformativeworks.org/node/603″>jak działa IRV.

Kandydaci będą podani w lewej części strony. Użyj przycisku “ADD” (DODAJ) obok imienia kandydata, by dodać go do twojego osobistego głosowania w preferowanej kolejności. Pierwszy wybór to ten, który jest najbardziej preferowany, drugi to kolejny najlepszy, i tak dalej. Kolejność kandydatów może być zmieniona poprzez przeciąganie i upuszczanie imion po dodaniu ich albo usuwanie i ponowne dodawanie imion za pomocą przycisków “REMOVE” (USUŃ) i “ADD”.

By twoje głosowanie było ważne, musisz dodać przynajmniej jednego kandydata. Kiedy ułożysz kandydatów w preferowanej kolejności, użyj przycisku “Vote” (Głosuj) by oddać swój głos. Głosowanie nie może być unieważnione ani powtórzone. By uzyskać więcej informacji, odwiedź Instrukcje Głosowania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub napotkałeś trudności techniczne, proszę skontaktuj się z Komisją Wyborczą poprzez nasz Formularz Kontaktowy. Wybierz opcję “voting issues” (problemy z głosowaniem) z rozwijalnego menu.

Dziękujemy za głosowanie w wyborach OTW!