Hướng dẫn cho Người Bỏ Phiếu.

Đợt bầu chọn Ban Giám Đốc của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 9-12 trong tháng 8. Hệ thống sẽ mở từ 00:01 UTC ngày 9 tháng 8 và sẽ đóng lúc 23:59 UTC ngày 12 tháng 8. Nếu bạn không thể tham gia bình chọn trong khoảng thời gian này, xin hãy tìm một người có thể cung cấp máy chủ proxy (người mà bạn tin tưởng) cho bạn, và hãy liên hệ ngay với Ban Bầu Cử trước 23:59 UTC ngày 29/7 qua thư điện tử với địa chỉ proxy của bạn. Xin hãy gửi những yêu cầu về proxy đến chúng tôi qua Mẫu Đơn Liên Hệ.

Năm nay, chúng tôi sẽ sử dụng phần mềm dịch vụ OpaVote để quản lí việc bầu chọn. Bạn sẽ nhận được một thư điện tử từ opavote.com khi cuộc bầu chọn bắt đầu. Trang web sẽ dẫn bạn đến một đường dẫn URL độc nhất có chứa lá phiếu. Hãy giữ thư điện tử ấy cho đến khi bạn đã bỏ phiếu xong, bởi Ban Bầu Cử không có khả năng thủ công gửi lại từng đường dẫn chứa lá phiếu. Xin hãy thêm tên miền opavote.com vào danh sách thư an toàn của bạn, để tránh việc thư bị đưa vào mục thư rác.

Email hướng dẫn bầu cử bao gồm một đường link dẫn tới phiên bản thử của lá phiếu. Xin hãy vào đường link đó và kiểm tra xem lá phiếu có hiện đúng và rõ các ứng cử viên hay không. Nếu không, hãy đảm bảo rằng bạn đang không chặn JavaScript từ ajax.googleapis.com, bootstrapcdn.com, và/hoặc opavote.com.

Khi bạn mở lá phiếu, hãy đọc kĩ những hướng dẫn. Nếu bạn chưa từng sử dụng qua chu trình bỏ phiếu Instant Runoff Voting (IRV – Bầu Cử Thay Thế), xin hãy đọc về cách thức hoạt động của IRV trước khi bỏ phiếu.

Các ứng cử viên sẽ xuất hiện ở phía góc trái của trang. Hãy chọn nút “ADD” (THÊM) ở bên cạnh tên ứng cử viên để thêm họ vào lá phiếu cá nhân của bạn, theo bất kì thứ tự nào mà bạn muốn. Lựa chọn đầu tiên là được ưu tiên nhất, thứ hai là ưu tiên nhì, và cứ thế tiếp tục. Thứ tự của các ứng cử viên có thể được thay đổi bằng cách kéo và kéo tên sau khi đã thêm, hoặc bằng cách loại bỏ và thêm tên trở lại với nút “REMOVE” (LOẠI BỎ) và “ADD” (THÊM).

Để phiếu bầu trở nên hợp lệ, bạn cần thêm ít nhất là một ứng cử viên. Một khi bạn đã sắp xếp xong các ứng cử viên mà bạn muốn bỏ phiếu, hãy nhấn nút Vote (Bỏ phiếu) để hoàn thành. Phiếu đã bầu chọn sẽ không thể bị hủy hoặc chọn lại. Để biết thêm thông tin, xin hãy đọc Hướng Dẫn Bỏ Phiếu.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi hay gặp khó khăn với vấn đề kĩ thuật, xin hãy liên hệ với Ban Bầu Cử qua Mẫu Đơn Liên Hệ của chúng tôi. Xin hãy chọn “vấn đề trong việc bỏ phiếu” ở thanh menu sổ xuống của chúng tôi.

Cảm ơn bạn vì đã bỏ phiếu trong cuộc bầu chọn của OTW!