Hướng Dẫn Bầu Cử 2021

Kỳ bầu cử Ban Điều Hành OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) năm 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 13 tới 16 tháng 8. Thời gian bầu cử bắt đầu vào lúc 00:01 UTC ngày 13 tháng 8 và kết thúc vào lúc 23:59 UTC ngày 16 tháng 8 (xem giờ tương ứng với múi giờ của bạn). Nếu bạn không thể tham gia bỏ phiếu trong khoảng thời gian này, hãy sắp xếp ủy quyền cho một người mà bạn tin tưởng, và gửi địa chỉ email của người nhận ủy quyền cho Ban Bầu Cử trước 23:59 UTC ngày 3 tháng 8 (xem giờ tương ứng với múi giờ của bạn). Vui lòng gửi mọi yêu cầu ủy quyền cho chúng tôi qua mẫu đơn Liên Hệ.

Kỳ bầu cử năm nay sẽ được quản lý bằng dịch vụ phần mềm OpaVote. Bạn sẽ nhận được một email từ opavote.com ở thời điểm bầu cử bắt đầu. Email này sẽ dẫn bạn tới một đường link lá phiếu độc nhất. Chú ý giữ email này lại cho tới khi bỏ phiếu xong, vì Ban Bầu Cử không có khả năng gửi lại đường link lá phiếu. Hãy thêm tên miền opavote.com vào danh sách thư an toàn của bạn để tránh việc email bị chuyển vào thư mục rác.

Trong email hướng dẫn bầu cử có đính kèm một đường link lá phiếu thử nghiệm. Vui lòng kiểm tra đường link để đảm bảo trang web hiển thị chính xác với đầy đủ các ứng cử viên. Nếu gặp lỗi, vui lòng kiểm tra và đảm bảo bạn không chặn JavaScript từ ajax.googleapis.com, bootstrapcdn.com, và/hoặc opavote.com.

Khi bạn mở lá phiếu, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn. Nếu chưa bao giờ bỏ phiếu theo chu trình Instant Runoff Voting (IRV – Bầu Cử Thay Thế), hãy đọc thêm về chu trình IRV trước khi bỏ phiếu.

Danh sách ứng cử viên sẽ được hiển thị bên trái trang. Nhấp chuột chọn nút “ADD” (“THÊM”) nằm bên cạnh tên ứng cử viên để thêm ứng cử viên bất kỳ vào lá phiếu cá nhân của bạn theo thứ tự bạn chọn. Lựa chọn đầu tiên là ứng cử viên được ưu tiên nhất, thứ hai là ưu tiên nhì, v.v. Bạn có thể thay đổi thứ tự ứng cử viên bằng cách di chuột kéo và thả tên sau khi đã thêm, hoặc bằng cách sử dụng các nút “REMOVE” (“LOẠI BỎ”) và “ADD” (“THÊM”) để loại bỏ và thêm tên trở lại.

Một lá phiếu hợp lệ phải có tối thiểu một ứng cử viên. Sau khi sắp xếp xong thứ tự các ứng cử viên muốn bầu, nhấp chuột chọn nút Vote (Bỏ phiếu) để bỏ phiếu. Bạn không thể hủy hoặc bỏ phiếu lại sau khi đã hoàn thành bỏ phiếu. Chi tiết xin tham khảo Hướng Dẫn Bỏ Phiếu.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì, hoặc gặp vấn đề về kỹ thuật, vui lòng liên hệ Ban Bầu Cử qua mẫu đơn Liên Hệ của chúng tôi và chọn “vấn đề về bỏ phiếu” ở thanh tùy chọn.

Cảm ơn bạn đã bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của OTW!