Hlasovanie vo Voľbách do OTW

Aby ste mohli hlasovať za členov Predstavenstva OTW, musíte byť právoplatný člen OTW do 30. júna daného volebného roka. Pozrite si Časovú os pre ďalšie dôležité dátumy.

Musíte spraviť príspevok použitím osobného šeku, kreditnej karty alebo vám patriaceho PayPal. Pre členské účely musíme byť schopní spojiť vašu platbu s bankovým účtom alebo kreditnou kartou, aby sme mohli overiť, že ste skutočná osoba a jednotlivec, keď usporiadavame voľby.

Pridajte s k OTW a získajte právo hlasovať!

Akonáhle si zabezpečíte vašu spôsobilosť voliť, prečítajte si, prosím, hlasovací návod.

Nasledujúce činnosti budú dôvody pre diskvalifikáciu voliča na volebný rok, v ktorom sa akcia koná:

  • Poskytnúť akékoľvek podnety na hlasovanie (či už peňažné, alebo iné formy kompenzácie, zahŕňajúc fanúšikovské práce).
  • Zverejnenie kandidátovho pseudonymu, alebo prepojenie legálneho a fanúšikovského mena ktoréhokoľvek člena alebo dobrovoľníka OTW, ktorý sa nerozhodol zverejniť toto spojenie.