História volieb OTW

Voľby 2022

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2022 nájdete tu.

 • Kandidáti

Informácie o kandidátoch do volieb za rok 2022 nájdete tu.

Heather M
Michelle S
Natalia G
Noémie B
Tiffany G

 • Výsledky

Členka Predstavenstva E. Anna Szegedi odstúpila pred voľbami. Z toho dôvodu boli na začiatku tejto volebnej kampane 5 kandidáti súperiaci o 3 kreslá, z toho jedno bolo na neúplné dvojročné funkčné obdobie. Do dvoch voľných kresiel boli členmi OTW zvolené Heather McGuire a Natalia Gruber. Keďže sa kandidátka Michelle Schroeder umiestnila na 3. mieste, od 1. októbra bude zastávať zostávajúce 2 roky funkčného obdobia po Anne.

 • Predstavenstvo OTW 2022

Alex Tischer
Antonius Melisse
Heather McGuire
Jess White
Kari Dayton
Michelle Schroeder
Natalia Gruber


Voľby 2021

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2021 nájdete tu.

 • Kandidáti

Informácie o kandidátoch do volieb za rok 2021 nájdete tu.
Antonius Melisse
E. Anna Szegedi
Kari Dayton
Laure Dauban

 • Výsledky

Na začiatku tejto volebnej kampane boli 4 kandidáti súperiaci o 2 kreslá. Po odstúpení členky Predstavenstva Kati Eggert počas volieb, sa navyše uvoľnilo jedno kreslo. Do dvoch voľných kresiel boli členmi OTW zvolené E. Anna Szegedi a Kari Dayton. Keďže sa kandidát Antonius Melisse umiestnil na 3. mieste, od 1. októbra bude zastávať zostávajúce 2 roky funkčného obdobia Kati.

 • Predstavenstvo OTW 2021

Alex Tischer
Antonius Melisse
E. Anna Szegedi
Jess White
Kari Dayton
Kirsten Wright
Rebecca Sentance


Voľby 2020

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2020 nájdete tu.

 • Kandidáti

Informácie o kandidátoch do volieb za rok 2020 nájdete tu.
Alex Tischer
Jess White
Kati Eggert
Nicole Abraham
Tyme LaDow
Zoë Tucker

 • Výsledky

Na začiatku tejto volebnej kampane boli 6 kandidáti súperiaci o 3 kreslá. Tyme LaDow
odstúpil
, takže ostali 5 kandidáti. Do 3 voľných kresiel boli členmi OTW zvolení Alex Tischer, Jess White a Kati Eggert.

 • Predstavenstvo OTW 2020

Alex Tischer
Jess White
Kati Eggert
Kirsten Wright
Lex de Leon
Natalia Gruber
Rebecca Sentance


Voľby 2019

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2019 nájdete tu.

 • Kandidáti

Informácie o kandidátoch do volieb za rok 2019 nájdete tu.
Astrid Olin
Kirsten Wright
Morgan Schroeder
Rebecca Sentance

 • Výsledky

Na začiatku tejto volebnej kampane boli 4 kandidáti súperiaci o 2 kreslá. Astrid Olin odstúpila, takže zostali 3 kandidáti. Do dvoch voľných kresiel boli členmi OTW (Organizácie pre tranformatívnu tvorbu) zvolené Kirsten Wright a Rebecca Sentance..

 • Predstavenstvo OTW 2019

Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Casiulis
Kirsten Wright
Lex de Leon
Natalia Gruber
Rebecca Sentance


Voľby 2018

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2018 nájdete tu.

 • Kandidáti

Informácie o kandidátoch do volieb za rok 2018 nájdete tu.

C. Ryan Smith
Lex de Leon
Michelle Schroeder
Natalia Gruber

 • Výsledky

O 2 kreslá súperili 4 kandidáti. Do 2 voľných kresiel boli členmi OTW zvolení Lex de Leon a Natalia Gruber.

 • Predstavenstvo OTW 2018

Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Camboulives
Kristina Busse
Lex de Leon
Natalia Gruber
Priscilla Del Cima


Voľby 2017

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2017 nájdete tu.

 • Kandidáti

Informácie o kandidátoch do volieb za rok 2017 nájdete tu.

Claire P. Baker
Danielle Strong
Erica Dulin
Gimena Calixto
Jessie Camboulives
Milena Popova

 • Výsledky

O 3 kreslá súperilo 6 kandidátov.Do 3 voľných kresiel boli členmi OTW zvolení Claire P. Baker, Danielle Strong a Jessie Camboulives.

 • Predstavenstvo OTW 2017

Atiya Hakeem
Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Camboulives
Kristina Busse
Matty Bowers
Priscilla Del Cima


Voľby 2016

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2016 nájdete tu.

 • Kandidáti

Informácie o kandidátoch do volieb za rok 2016 nájdete tu.

James Beal
Kristina Busse
Priscilla Del Cima

 • Výsledky

O 2 kreslá súperili 3 kandidáti. Do 2 voľných kresiel boli členmi OTW zvolené Kristina Busse and Priscilla Del Cima.

 • Predstavenstvo OTW 2016

Alex Tischer
Aline Carrão
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Kristina Busse
Matty Bowers
Priscilla Del Cima


Voľby 2015

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2015 nájdete tu.

 • Kandidáti

Informácie o kandidátoch do volieb za rok 2015 nájdete tu.

Alex Tischer
Aline Carrão
Andrea Horbinski
Atiya Hakeem
Daniel Lamson
Katarina Harju
Matty Bowers
Nikisha Sanders

 • Výsledky

Na začiatku tejto volebnej kampane bolo 8 kandidátov súperiacich o 2 kreslá. Predstavenstvo z roku 2015 odstránilo Nikishu Sanders z volebného lístku a Dan Lamson odstúpil, takže zostalo 6 kandidátov. Po hlasovaní boli členmi OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) do 2 voľných kresiel zvolení Atiya Hakeem a Matty Bowers.Po tom, ako Predstavenstvo za rok 2015 zvolilo Andreu Horbinski do neobsadeného kresla, ktoré počas volieb nebolo voľné, členovia OTW a výboru Volieb protestovali. Predstavenstvo za rok 2015 odstúpilo a v čele tak zostali Atiya a Matty. Do Predstavenstva potom Atiya a Matty vymenovali Alexa Tischera, Katarinu Harju a Aline Carrão.

 • Predstavenstvo OTW 2016

Alex Tischer
Aline Carrão
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Matty Bowers


Voľby 2014

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2014 nájdete tu.

 • Kandidáti

Informácie o kandidátoch do volieb za rok 2015 nájdete tu.

Soledad Griffin
Margaret J. MacRae
Jessica Steiner

 • Výsledky

Na 3 voľné kreslá kandidovali 3 kandidáti, preto sa voľby v roku 2014 nekonali.

 • Predstavenstvo OTW 2015

Eylul Dogruel
Soledad Griffin
Andrea Horbinski
Margaret J. MacRae
Cat Meier
Jessica Steiner


Voľby 2013

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2013 nájdete tu.

 • Kandidáti

Informácie o kandidátoch do volieb za rok 2013 nájdete tu.

Anna Genoese

 • Výsledky

Na 3 voľné kreslá v Predstavenstve kandidoval 1 kandidát, preto sa voľby v roku 2013 nekonali. Kvôli načasovaniu oznámenia kandidatúry, neprebehol jej kompletný proces.

 • Predstavenstvo OTW 2014

Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Anna Genoese
Andrea Horbinski
Cat Meier
Nikisha Sanders


Voľby 2012

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2012 nájdete tu.

 • Kandidáti

Informácie o kandidátoch do volieb za rok 2012 nájdete tu.

Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Andrea Horbinski

 • Výsledky

O 3 voľné kreslá sa uchádzali 3 kandidáti, preto sa v roku 2012 voľby nekonali. Po voľbách boli do kresiel po odchádzajúcich členoch vymenované Maia Bobrowicz a Cat Meier.

 • Predstavenstvo OTW 2013

Julia Beck
Maia Bobrowicz
Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Ira Gladkova
Andrea Horbinski
Cat Meier
Kristen Murphy
Nikisha Sanders


Voľby 2011

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2011 nájdete tu.

 • Kandidáti

Informácie o kandidátoch do volieb za rok 2012 nájdete tu.

Julia Beck
Naomi Novik
Lucy Pearson (Z kandidatúry odstúpila 12. novembra 2011)
Betsy Rosenblatt
Nikisha Sanders
Jenny Scott-Thompson

 • Výsledky

O 4 voľné kreslá sa uchádzalo 6 kandidátov. Z tohto dôvodu sa v roku 2011 konali voľby. Zvolení kandidáti v abecednom poradí podľa priezviska: Julia Beck, Naomi Novik, Nikisha Sanders a Jenny Scott-Thompson.

 • Predstavenstvo OTW 2012

Julia Beck
Francesca Coppa
Ira Gladkova
Kristen Murphy
Naomi Novik
Nikisha Sanders
Jenny Scott-Thompson


Voľby 2010

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2010 nájdete tu.

 • Kandidáti

Informácie o kandidátoch do volieb za rok 2010 nájdete tu.

Hele Braunstein
Francesca Coppa (incumbent)
Ira Gladkova
Kristen Murphy

 • Výsledky

O 3 voľné kreslá sa uchádzali 4 kandidáti. Z tohto dôvodu sa v roku 2010 konali voľby. Zvolení kandidáti v abecednom poradí podľa priezviska: Francesca Coppa, Ira Gladkova a Kristen Murphy. Elizabeth Yalkut po voľbách odstúpila a na jej pozíciu bola vymenovaná Hele Braunstein.

 • Predstavenstvo OTW 2011

Rachel Barenblat
Francesca Coppa, PhD
Ira Gladkova
Sheila Lane
Allison Morris
Kristen Murphy
Hele Braunstein


Voľby 2009

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2009 nájdete tu.

 • Kandidáti

Allison Morris
Elizabeth Yalkut

 • Výsledky

O 2 kreslá sa uchádzali 2 kandidáti. Z tohto dôvodu sa voľby v roku 2009 nekonali.

 • Predstavenstvo OTW 2010

Naomi Novik (Predsedníčka)
Rachel Barenblat
Francesca Coppa, PhD
Sheila Lane
Allison Morris
Rebecca Tushnet, JD
Elizabeth Yalkut


Voľby 2008

 • Harmonogram

Harmonogram volieb za rok 2008 nájdete tu.

 • Kandidáti

Rachel Barenblat
Sheila Lane

 • Výsledky

O 2 kreslá sa uchádzali 2 kandidáti. Z tohto dôvodu sa v roku 2008 voľby nekonali.

 • Predstavenstvo OTW 2009

Naomi Novik (Predsedníčka)
Rachel Barenblat
KellyAnn Bessa
Francesca Coppa, PhD
Susan Gibel, JD
Sheila Lane
Rebecca Tushnet, JD


Založenie Predstavenstva OTW

Počiatočné Predstavenstvo sa skladalo z respondentov, ktorí odpovedali na výzvu z júna 2007 pre všetkých, ktorí by boli ochotní organizácii pomôcť. Členov Predstavenstva zvolila zakladateľka organizácie Naomi Novik s cieľom vytvoriť tím ľudí s vedomosťami a skúsenosťami potrebnými na vybudovanie infraštruktúry neziskovej organizácie, vrátane jej vlastných nariadení.

 • Predstavenstvo OTW (2007-2008)

Naomi Novik (Predsedníčka)
KellyAnn Bessa
Francesca Coppa, PhD
Cathy Cupitt, DCA
Susan Gibel, JD
Michele Tepper, PhD
Rebecca Tushnet, JD