Heather M:s biografi och plattform

Biografi

Heather M. kommer fortfarande ihåg den första fanfiction hon läste (och rekommenderar den till alla så snart hon får möjlighet). Hon har volontärarbetat som grafisk designer hos Fanlore sedan augusti 2019. Hon har också tillbringat tid i kommittéerna för AO3-dokumentation och Policy och missbruk. Heather har varit lärare och är nu introduktions- och läroplansutvecklare, och hon älskar att hjälpa människor att bättre förstå hur de ska använda Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). På jobbet arbetar Heather med väldigt tekniska koncept. Hon arbetar med experter för att ta reda på det bästa sättet att dela information med människorna som behöver förstå den. Den Photoshop-kompetens hon utvecklat i fandom kommer väl till pass i hennes jobb, liksom kunskaper i HTML och CSS som hon tillägnat sig genom att skapa personliga fan-webbsajter och stilmallar för AO3. När det kommer till frågan om vilka fandom som Heather älskar mest är svaret enkelt: fandom själv.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Under de senaste tre åren har OTW (Organisationen för transformativa verk) blivit ett hem online for mig. Människorna jag volontärarbetar med har blivit mina vänner och jag har blivit en bättre människa för att jag lärt känna dem. Jag tror starkt på OTW:s uppdrag, och jag vill göra allt jag kan för att stödja det. Jag tror att ställa upp i styrelsevalet är ytterligare ett sätt jag kan ge tillbaka till en organisation som har gett mig, och så många andra i fandom, så mycket.

Jag funderade på att ställa upp i valet förra året, men då uppfyllde jag inte kraven för att få ställa upp. När jag insåg att jag var kvalificerad i år visste jag att jag var tvungen att göra mitt bästa för att bli vald.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Jag tror att min främsta styrka är att jag är bra på att kommunicera. Jag arbetade som språklärare i 14 år, både internationellt och hemma. Det arbetet lärde mig att tydlig kommunikation är mycket svårare än vad de flesta tror. Det är också otroligt givande när du lyckats med det.

På jobbet blir jag ofta ombedd att komma på lösningar — men jag har insett att första steget alltid är att identifiera problemet. Om jag inte vet vad målet är, hur kan jag ta mig dit? Att ta sig tiden att förstå hela situationen från början kommer att spara så mycket tid senare i projektet.

Jag får också ofta i uppgift att ta stora volymer oorganiserad information och förvandla det till logiska introduktionskurser, referensdokument eller videor. Jag måste arbeta med olika grupper av människor för att genomföra dessa uppgifter och samarbeten online är grunden i min roll.

Under min tid som OTW-volontär har jag arbetat med tre kommittéer (Fanlore, AO3-dokumentation, och Policy och missbruk) och jag har också lärt mig massor om både Support och Taggorganisering. Jag tror att min inneboende nyfikenhet kring vad alla andra arbetar med kommer hjälpa mig i denna roll.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Ett av mina mål för OTW är relaterat till mitt arbete med introduktion och dokumentation. Jag skulle vilja kunna hjälpa alla de olika kommittéerna med deras egen processdokumentation och introduktion av nya volontärer. Allt för ofta faller organisationer i fällan “det funkar för att personen som gör det får det att funka.” Vad jag menar med det är att om personen som Gör Saken behöver lämna organisationen eller är borta en längre tid så är alla rätt handfallna. Ingen annan vet hur de ska Göra Saken och det finns ingen dokumentation som förklarar hur det görs.

Att ta emot nya volontärer är ett arbete utfört med kärlek. Jag vet att kommittéordförande och långvariga volontärer glatt hjälper till med att lära upp nya människor, men jag vet också att det tar tid och kan vara uttröttande. Det ställer krav på både ordförandens och volontärers energi och möjlighet att utföra vanligt kommittéarbete. Jag skulle älska att göra en analys av behoven kring introduktioner hos varje kommitté för att se om de har några luckor i sin introduktion eller dokumentation som de behöver bemöta eller om det finns områden som jag kan hjälpa till att förbättra.

I relation till detta skulle jag vilja se en intern kommitté dedikerad till introduktion och dokumentation. Som det är nu är varje kommitté mer eller mindre ansvarig för sin egen. Jag känner att om vi hade en grupp människor som är utrustade med utbildningsprinciper och riktlinjer för projektledning skulle vi kunna lätta andra kommittéers börda.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Jag har volontärarbetat för Fanlore i nästan tre år nu och jag har också ungefär fyra månaders erfarenhet från AO3-dokumentation och Policy och missbruk. I båda de senare rollerna (och i andra delar av mitt fandom-liv) har jag arbetat nära Support och taggorganisatörerna. Jag har viss kunskap om de andra OTW-projekten men det är främst genom sociala konversationer med volontärer eller baserat på egen läsning på OTW:s hemsida eller projektens konton på sociala medier.

Jag tror att mitt första steg i att samarbeta med olika projekt och kommittéer skulle bli att prata med dem individuellt. Jag vill lära mig om deras bekymmer och deras möjligheter. Jag vill veta hur de vill bli stöttade. Jag vill lära mig det som är bra, det som är dåligt och det som är hemskt när det kommer till OTW från varje grupps perspektiv. När jag förstår var alla kommer ifrån tror jag att det kommer bli enklare att se vilka steg som är lätta att åstadkomma och vilka som kommer kräva mer planering och samarbete.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag tror att jag kommer kunna fortsätta med mina volontärroller medan jag sitter i styrelsen, men jag planerar att prata med mina ordförande om jag upptäcker att det blir för mycket. På det stora hela är arbetet jag gör väldigt flexibelt så jag ser inte några svårigheter med att balansera min tid. I värsta fall tar jag ett avbrott från andra volontäruppdrag medan jag sitter i styrelsen, men jag hoppas att det inte ska behövas.

Jag har också fördelen att arbeta hemifrån så den tid jag brukade förlora på att pendla är nu ledig tid jag kan lägga på OTW-ärenden.