Heather M.s Bio og valgprogram

Biografi

Heather M. kan stadig huske den første fanfic, hun læste (og anbefaler den til alle ved enhver given lejlighed). Hun har været frivillig grafisk designer for Fanlore siden august 2019 og har været med i komitéerne for AO3 Dokumentation og Retningslinjer & Misbrug. Heather er tidligere lærer og fungerer i øjeblikket som oplæring- og pensumudvikler. Hun elsker at hjælpe folk med at forstå, hvordan de bruger Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv). I sit dagjob tackler Heather meget tekniske begreber. Hun samarbejder med eksperter om at finde den bedste måde at dele information med folk, der har brug for at forstå det. De evner inden for photoshop, som hun udviklede ved at være involveret i fandom, kommer hende ofte til gavn i hendes arbejde. Det samme gør hendes viden om HTML og CSS, som hun fik ved at skabe personlige fanhjemmesider og brugerdefineret AO3-layout. Når hun skal vælge, hvilken fandom hun elsker mest, er svaret ganske enkelt: selve fandom.

Valgprogram

1. Hvorfor har du valgt at stille op til bestyrelsesvalget?

Gennem de sidste tre år er OTW (Organisationen for Transformative Værker) blevet et online hjem for mig. De folk, jeg er frivillig sammen med, er blevet mine venner, og jeg er blevet en bedre person af at kende dem. Jeg tror meget på OTW’s mission, og jeg vil gøre alt for at støtte den. At stille op som kandidat er endnu en måde at give tilbage til en organisation, der har givet mig og mange andre i fandom så meget.

Jeg overvejede at stille op sidste år, men der opfyldte jeg endnu ikke kravene. Da jeg indså, at jeg var kvalificeret i år, vidste jeg, at jeg måtte gøre mit bedste.

2. Hvilke kompetencer og/eller erfaringer ville du med bidrage til Bestyrelsen?

Jeg tror, at min største styrke er, at jeg er god til at kommunikere. Jeg arbejdede som sproginstruktør i 14 år både internationalt og hjemme. Det arbejde lærte mig, at klar kommunikation er sværere, end de fleste tror. Det er også utroligt givende, når du formår at gøre det.

På arbejdet bliver jeg ofte bedt om at skabe løsninger – men jeg har lært, at det første skridt altid er at identificere problemet. Hvis jeg ikke ved, hvad mit mål er, hvordan skal jeg så nå derhen? At tage sig tid til at forstå en situation i dybden fra begyndelsen sparer så meget tid senere i projektet.

Jeg får også ofte til opgave at håndtere store mængder uorganiseret information og omdanne det til et logisk oplæringsforløb, referencedokument eller video. Jeg må samarbejde med forskellige grupper mennesker for at fuldføre disse opgaver, og online samarbejde er grundlæggende for min rolle.

I min tid som frivillig hos OTW har jeg arbejdet med tre komitéer (Fanlore, AO3 Dokumentation og Retningslinjer & Misbrug), og jeg har også lært en masse om både Support og Tagorganisering. Jeg tror, at min naturlige nysgerrighed for, hvad alle arbejder med, vil hjælpe mig i denne rolle.

3. Vælg et eller to mål for OTW, som er vigtige for dig, og som du gerne vil arbejde med under din periode. Hvorfor er disse mål vigtige for dig? Hvordan ville du arbejde sammen med andre for at opnå dem?

En af mine mål for OTW har forbindelser til mit dagjob i oplæring og dokumentation. Jeg vil gerne have muligheden for at støtte de forskellige komitéer i deres egne dokumentationsprocesser og oplæring af nye frivillige. Ofte falder organisationer i den fælde, der hedder, “det fungerer, fordi personen, der gør det, får det til at fungere.” Med det mener jeg, at hvis personen, der gør noget bestemt, må forlade organisationen eller er væk i en længere periode, er alle lidt på bar bund. Ingen andre ved, hvordan det skal gøres, og der er ikke nogen dokumentation, der forklarer, hvordan man gør.

At onboarde nye frivillige er et arbejde, man ofte gør med stor fornøjelse. Jeg ved, at komitéernes formænd og frivillige med glæde oplærer nye folk, men jeg ved også, at det kan være krævende at tage sig tid til det. Det kan belaste formændenes og de frivilliges energi og belaste de ressourcer, der normalt er afsat til almindeligt arbejde i komitéen. Jeg vil med glæde udføre en analyse af hver komités oplæring for at se, om de har nogle huller i deres oplæring eller dokumentation, som er nødvendig at tage fat på, eller om der er nogle områder, jeg kan hjælpe med at forbedre.

I forbindelse med det ville det glæde mig at se etableringen af en intern komité, der er dedikeret til oplæring og dokumentation. Lige nu er hver komité ansvarlig for deres egen oplæring og dokumentation. Jeg tror, at hvis vi havde en gruppe, der var udstyret med pædagogiske principper og retningslinjer inden for projektledelse, kunne vi frigøre andre komitéer fra den byrde.

4. Hvad er dine erfaringer med OTW’s projekter, og hvordan ville du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Forsøg at inkludere flere projekter, men fokusér endelig på dem, du har erfaring med, hvis du vil.

Jeg har været frivillig hos Fanlore i næsten tre år nu, og jeg har også omkring 4 måneders erfaring med AO3 Dokumentation og Retningslinjer & Misbrug. I både AO3 Dokumentation og Retningslinjer & Misbrug (og i andre områder af mit fandomliv) har jeg samarbejdet tæt med Support og flere tagorganisatorer. Jeg har en overordnet viden om andre OTW-projekter, men det er mest gennem samtaler med frivillige eller gennem min egen læsning af OTW’s hjemmeside eller dets projekters kontoer på sociale medier.

Jeg tror, at mit første skridt mod at samarbejde med de forskellige projekter og komitéer ville være ved at snakke med hver af dem individuelt. Jeg vil gerne lære mere om deres bekymringer og muligheder. Jeg vil gerne høre fra dem, hvilken støtte de har brug for. Jeg vil gerne lære mere om OTW fra hver gruppes perspektiv, både det gode, det dårlige og det grimme. Når jeg forstår alles bevæggrunde, tror jeg, at det bliver nemmere at se, hvilke trin der er nemmest at opnå, og hvilke der kræver mere planlægning og samarbejde.

5. Hvordan vil du balancere dit bestyrelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på bestyrelsesarbejdet?

Jeg tror, at jeg stadig vil kunne fortsætte i mine roller som frivillig, mens jeg er i bestyrelsen, men jeg regner med at snakke med mine formænd, hvis jeg må indse, at det er for meget. For det meste er det arbejde, jeg udfører, meget fleksibelt, så jeg forudser ikke nogen problemer med at styre min tid. I værste tilfælde må jeg tage en pause fra andre opgaver som frivillig, mens jeg sidder i bestyrelsen, men jeg håber ikke, at det bliver nødvendigt.

Jeg har også den fordel, at jeg arbejder hjemmefra, så den tid, jeg førhen brugte på at pendle, er nu fritid, jeg kan bruge på OTW.