Harmonogram wyborów

To jest oficjalny harmonogram Wyborów 2016.

9 – 10 lipca

 • Wszyscy spełniający niezbędne warunki kandydaci otrzymują informacje dotyczące potencjalnych obowiązków oraz wyjaśniające wszystkie wymagania.

29 lipca

 • Termin dla kandydatów mija o 23:59 UTC. Kandydaci mają obowiązek zostania członkami OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) do tego czasu.
 • O 23:59 mija również termin wyznaczony dla kandydatów na przekazanie biogramów i manifestów Komisji Wyborczej. Jeśli wypowiedzi kandydatów są tłumaczone, te nadesłane z opóźnieniem zostaną przetłumaczone jako ostatnie.

31 lipca

 • Nazwiska kandydatów są podane do publicznej wiadomości, biogramy i manifesty zostają opublikowane..
 • Pytania do Q&A (Pytań i Odpowiedzi) mogą być nadsyłane od momentu opublikowania postu.

7 sierpnia

 • Termin nadsyłania pytań do Q&A. Pytania muszą zostać nadesłane nie później niż do 23:59 UTC.

17 sierpnia i 24 sierpnia

 • Odpowiedzi z Q&A zostają opublikowane według wcześniej ustalonego harmonogramu. Ze względu na ograniczenia czasowe, tłumaczenie może nie być dostępne.

23 sierpnia

 • Termin uzyskania członkostwa w celu wzięcia udziału w nadchodzących wyborach..
 • Każdy, kto został członkiem pomiędzy 23 września 2015 a 23 sierpnia 2016 włącznie, będzie mógł zagłosować w tych wyborach.

Czwartek, 1 września, od godziny 13:00 do 14:30 UTC oraz sobota, 10 września, od godziny 22:00 do 23:00 UTC

 • Odbywają się Czaty z Kandydatami. Są otwarte dla publiki i odbędą się na ogólnodostępnym kanale czatowym (konkretna lokalizacja zostanie ogłoszona). Transkrypty w języku angielskim zostaną opublikowane na tej stronie po każdym czacie.

23 – 26 września

 • Wybory odbywają się od 00:01 UTC w piątek do 23:59 UTC w poniedziałek.

4 października

 • Upływa termin na prośby o ponowne przeliczenie głosów.

1 listopada

 • Rozpoczyna się przekazanie Zarządu.

Harmonogramy z ubiegłych lat można znaleźć na stronie Historia.

Ten post został przetłumaczony przez wolontariuszy OTW. By dowiedzieć się więcej o naszej pracy, odwiedź stronę Komisji Tłumaczeń na transformativeworks.org.

Save