OTW är en fan-organisation. Varför är inte kandidaternas fan-identiteter offentliga?

Många är okej med att deras fan-identiteter kopplas till deras juridiska identiteter, men så är inte fallet för alla, av varierande anledningar. OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) policy låter kandidaterna fatta det beslutet; det är upp till dem att bestämma hur bekväma de är med att dela med sig av sin fan-identitet. Det här gäller både under och efter valprocessen, både för kandidater som blir invalda och dem som inte blir det.

Varför måste jag använda mitt juridiska namn?

Eftersom styrelsemedlemmarna är juridiskt ansvariga för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och dess finanser måste deras handlingar kunna kopplas till deras juridiska identiteter. Det här är en del av IRSs regler för den typ av ideella organisationer som OTW tillhör.