OTW adalah organisasi fannish. Mengapakah identiti calon fannish tidak didedahkan kepada umum?

Walaupun terdapat ramai orang yang selesa dengan membolehkan identiti fannish mereka dikaitkan dengan nama sebenar mereka, tidak semua orang begitu, oleh kerana pelbagai sebab. Dasar OTW (Organisasi Karya-karya Transformatif) meletakkan keputusan itu dalam tangan calon; terpulang kepada mereka untuk menentukan sejauh mana keselesaan untuk berkongsi tentang identiti fannish mereka. Ini termasuklah ketika dan selepas proses pemilihan, untuk calon yang terpilih dan juga bagi mereka yang tidak.

Mengapakah saya perlu menggunakan nama sebenar saya?

Kerana pengarah adalah yang bertanggungjawab untuk OTW (Organisasi Karya-karya Transformatif) dan kewangannya dalam undang-undang, oleh itu tindakan mereka mestilah boleh dikaitkan kepada identiti sebenar mereka. Ini adalah sebahagian daripada peraturan IRS untuk semua perbadanan organisasi bukan keuntungan, di mana OTW adalah salah satu daripadanya.

Mengapakah saya perlu berkhidmat dalam jawatankuasa sebelum saya boleh menjadi calon?

Berkhidmat dalam jawatankuasa organisasi membantu memastikan calon mempunyai tahap pengetahuan yang tertentu terhadap pengurusan dalaman OTW (Organisasi Karya-karya Transformatif), termasuklah keupayaan untuk bekerja dengan baik bersama-sama dalam kapasiti sukarelawan dalam talian. Ini juga menunjukkan bahawa calon telah menunjukkan komitmen terhadap OTW dan nilai-nilainya.