ה-OTW הוא ארגון מעריצות. מדוע יש חיסיון על זהויות הפאנדום של המועמדות?

בעוד שלאנשים רבים לא מפריע שזהותם המשפטית תיקשר לזהותם בפאנדום, אין הדבר נכון לגבי כולם, מסיבות שונות ומגוונות. מדיניות ה-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) קובעת כי ההחלטה בעניין זה היא בידי המועמדות; המועמדות עצמן הן שתחלטנה כמה מידע הן מוכנות לחשוף לגבי זהותם בפאנדום. מדיניות זו תקפה גם במהלך תהליך הבחירות וגם לאחריו, והיא נוגעת לכל המועמדות, בין אם נבחרו ובין אם לאו.

האם שמי החוקי יקושר לזהותי בפאנדום?

רק אם בחרת לקשר ביניהם בעצמך, למשל על ידי אזכור זהותך בפאנדום במסגרת טקסט ההיכרות של המועמדת, אותו עלייך להגיש כחלק מהליך הבחירות. סגל ה-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) ומסמכים ארגוניים יתייחסו אלייך בשמך החוקי בלבד.

מדוע עליי להשתמש בשמי החוקי?

משום שחברות הדירקטוריון נושאות באחריות משפטית ל-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) ולענייניו הכספיים, צריכה להיות אפשרות לקשור את פעולותיהן בארגון לזהותן המשפטית. זהו חלק מתקנות רשות המסים הפדרלית האמריקאית עבור ארגונים ללא מטרת רווח, עליהם נמנה ה-OTW.

מדוע עליי לשרת בוועדה בטרם אוכל להתמודד לדירקטוריון?

השירות באחת מוועדות הארגון עוזרת להבטיח כי למועמדת רמת היכרות מסוימת עם דרכי התנהלותו הפנימית של ה-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות), וכן משקפת את יכולתה של המועמדת לעבוד היטב עם אחרים בתפקיד התנדבותי מקוון. כמו כן, מדובר בהפגנת מחויבות מצד המועמד ל-OTW ולערכיו.