Τι κάνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου;

Ως ομάδα, τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τη διεκπεραίωση του στρατηγικού σχεδιασμού και τη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως η αποστολή του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων), ο ετήσιος προϋπολογισμός, τα προγράμματα και οι προτεραιότητες του οργανισμού, τη διατήρηση μακροπρόθεσμου στόχου για τον οργανισμό, την παρακολούθηση της προόδου προς τους στρατηγικούς στόχους, την εξασφάλιση της νομικής συμμόρφωσης του οργανισμού, την ανάληψη της ευθύνης για τις δράσεις του οργανισμού, τη νομική ευθύνη για τον οργανισμό και τα οικονομικά του ως προς την Εφορία, την υπογραφή συμβολαίων, την εκταμίευση κεφαλαίων και τη διεκπεραίωση ποικίλων εργασιών.

Ατομικά, τα μέλη του συμβουλίου αναμένονται να παρευρίσκονται σε διαδικτυακές συνελεύσεις, να παραμένουν ενήμερα με τις σχετικές ανακοινώσεις και αναφορές του οργανισμού και να δρουν καλή τη πίστει προς το συμφέρον του OTW.

Ποιες θέσεις στο OTW είναι εκλεγμένες;

Μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι η ομάδα ατόμων που διευθύνει το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων). Περιλαμβάνει τρία στελέχη (Πρόεδρος, Ταμίας και Γραμματέας), όπως και μέλη που δεν είναι στελέχη. Δεν τίθενται υποψηφιότητες για συγκεκριμένες θέσεις. Οι υποψήφιοι διεκδικούν μια θέση στο Συμβούλιο και τα μέλη του Συμβουλίου επιλέγουν συλλογικά τα στελέχη από την ομάδα, όταν λήξουν οι θητείες των στελεχών (οι θητείες των στελεχών είναι πιο σύντομες από εκείνες των διευθυντών).

Τουλάχιστον δύο διευθυντές εκλέγονται κάθε χρόνο (σε εκλογές όπου ψηφίζουν τα μέλη του OTW που έχουν τακτοποιήσει τις πληρωμές τους) και, επί του παρόντος, υπηρετούν τρίχρονη θητεία.