Το OTW είναι ένας οργανισμός θαυμαστών. Γιατί τα ψευδώνυμα των υποψηφίων στο fandom δεν αποκαλύπτονται δημόσια;

Ενώ πολλοί δεν έχουν πρόβλημα να συνδεθούν τα ψευδώνυμα τους στο fandom με τις πραγματικές τους ταυτότητες, δεν ισχύει το ίδιο για όλους, για διάφορους λόγους. Η πολιτική του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) εναποθέτει τη συγκεκριμένη απόφαση στα χέρια των υποψηφίων. Εναπόκειται σε εκείνους να αποφασίσουν πόσα νιώθουν άνετα να μοιραστούν σχετικά με τα ψευδώνυμά τους στο fandom. Αυτό ισχύει τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την εκλογική διαδικασία, για τους υποψήφιους που εκλέγονται, όπως και για εκείνους που δεν εκλέγονται.

Θα συνδεθεί το πλήρες όνομά μου με το ψευδώνυμό μου στο fandom;

Μόνο εάν εσείς το επιλέξετε, δηλαδή αναφέροντας το ψευδώνυμο που χρησιμοποιείτε εντός του fandom στο βιογραφικό το οποίο ως υποψήφιος υποβάλετε ως μέρος της εκλογικής διαδικασίας. Το προσωπικό και τα έγγραφα του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) θα σας αναφέρουν με το πλήρες όνομά σας.

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσω το ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό μου;

Επειδή οι διευθυντές είναι νομικά υπεύθυνοι για το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και των οικονομικών του, οι πράξεις τους πρέπει να μπορούν να συνδεθούν με τις πραγματικές τους ταυτότητες. Αποτελεί μέρος των κανονισμών της Εφορίας για τους εγγεγραμμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους οποίους ανήκει και το OTW.

Γιατί πρέπει να υπηρετήσω σε μια επιτροπή προτού θέσω υποψηφιότητα;

Η προηγούμενη υπηρεσία σε μια επιτροπή εντός του οργανισμού βοηθά στο να εξασφαλιστεί πως ο υποψήφιος είναι ως ένα βαθμό εξοικειωμένος με τον τρόπο λειτουργίας του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και επίσης έχει την ικανότητα να συνεργαστεί ομαλά με άλλους με την ιδιότητα του διαδικτυακού εθελοντή. Ακόμη, δείχνει ότι ο υποψήφιος έχει επιδείξει αφοσίωση στο OTW και στις αξίες του.