Mae’r OTW ydy mudiad ffanyddol. Pam mae’r hunaniaethu ffanyddol ddim cael eu datgelu’n gyhoeddus?

Tra bod llawer o bobl yn iawn efo ei hunaniaethau ffanyddol yn gysylltiedig â’u hunaniaeth gyfreithiol, nid yw hyn yn wir am bawb am wahanol resymau. Mae’r polisi’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn rhoi’r penderfyniad yn y dwylo’r ymgeiswyr; mae i fyny iddyn nhw pa mor gyfforddus ydyn nhw rannu eu hunaniaethau ffanyddol. Mae hwn yn berthnasol yn ystod ac ar ôl y broses etholiadol, ar gyfer ymgeiswyr sy’n cael ethol hefyd rhai nad ydynt.

Pam rhaid i mi defnyddio fy enw cyfreithiol?

Achos mae’r llywodraethydd yn gyfreithiol gyfrifol am yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) a’i chyllid, mae rhaid eu gweithredoedd gallu bod yn gysylltiedig â’u hunaniaeth gyfreithiol. Mae hwn yn rhan o reoliadau IRS ar gyfer sefydliadau dielw corfforedig, o ba rhai mae’r OTW yn un.

Pam fod rhaid i mi wasanaethu at bwyllgor cyn gallaf rhedeg?

Wedi gwasanaethu ar bwyllgor i fewn y mudiad yn helpu sicrhau bod yr ymgeisydd yn cael rhywfaint o gynefindra gyda’r gwaith mewnol o’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), a hefyd y gallu i weithio yn dda gydag eraill mewn gwirfoddoli ar-lein. Hefyd, mae’n ddangosi bod yr ymgeisydd wedi arddangos ymrwymiad i’r OTW ac ei werthoedd.