Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα λογότυπα του OTW σε εκστρατείες;

Κατά τη διάρκεια εκστρατειών, αποφύγετε τη χρήση των επίσημων λογοτύπων του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων)- (ή εικόνων που ίσως λανθασμένα θεωρηθούν επίσημα λογότυπα του OTW), συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων για συγκεκριμένα προγράμματα όπως το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας). Μπορείτε να μοιραστείτε σε μπλογκ ή στο τουίτερ τις επίσημες ανακοινώσεις του OTW οι οποίες περιέχουν τέτοια λογότυπα, όμως παρακαλούμε μην συνδέσετε τα λογότυπα με εκστρατείες υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων. Αυτό προκειμένου να αποφευχθεί η εντύπωση ότι το OTW υποστηρίζει κάποιον συγκεκριμένο υποψήφιο ή υποψήφιους.

Πώς είναι η διαδικασία της εκστρατείας;

Πρώτον, θα γράψετε ένα Βιογραφικό σημείωμα. Αυτό είναι μια σύντομη παράγραφος με τη σχετική σας εμπειρία – εκτός ίντερνετ, στο OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων), και στο fandom.

Δεύτερον, θα απαντήσετε τις ερωτήσεις του Manifesto, οι οποίες είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους.

Τρίτον, θα συμμετάσχετε σε διαδικασίες Ερωταπαντήσεων. Αυτές οι ερωτήσεις υποβάλλονται από το κοινό.

Τέταρτον, θα συμμετάσχετε σε δημόσιες συνομιλίες. Αυτές θα οργανωθούν από την Επιτροπή Εκλογών σύμφωνα με το πρόγραμμά σας.

Μπορώ να ξαναθέσω υποψηφιότητα;

Ναι, εάν δεν εκλεγείτε, μπορείτε να θέσετε υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές εφόσον πληροίτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις εκείνη τη στιγμή.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εκλογικής αναμέτρησης και αυτόματης εκλογής υποψηφίων;

Εκλογική αναμέτρηση έχουμε όταν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι απ’ ότι διαθέσιμες θέσεις στο Συμβούλιο, και οι ψηφοφόροι αποφασίζουν ποιοι θα εκλεγούν.

Αυτόματη εκλογή υποψηφίων έχουμε όταν οι διαθέσιμες θέσεις στο Συμβούλιο είναι ίσες ή περισσότερες από τον αριθμό υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος θεωρητικά δεν έχει αντίπαλο και θα εκλεγεί αυτόματα στο Συμβούλιο μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας (εξαιρουμένης της ψηφοφορίας η οποία δε θα είναι απαραίτητη). Οι υπόλοιπες κενές θέσεις στο Συμβούλιο θα παραμείνουν κενές ως τις επόμενες εκλογές.

Πώς δηλώνω υποψηφιότητα;

Βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας και ότι είστε πρόθυμοι να θέσετε υποψηφιότητα με το ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό σας. Αποστείλετε μέσω email στον πρόεδρο της Επιτροπής Εκλογών το ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό σας και μια δήλωση ότι έχετε κλείσει τα 18 έτη. Παρακαλούμε ενημερώστε την Επιτροπή Εκλογών αν έχετε ψευδώνυμο και αν θέλετε να αλλάξετε το όνομά σας στο OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) στο ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό σας πριν θέσετε υποψηφιότητα ή μετά τις εκλογές. Η Επιτροπή κατόπιν θα διασταυρώσει το αν είστε κατάλληλος για υποψήφιος με τις αρμόζουσες επιτροπές. Η προθεσμία για δήλωση υποψηφιότητας αναγράφεται στο χρονοδιάγραμμα εκλογών.