Kan OTW logoer blive brugt under kampagner?

Undgå at bruge OTWs (Organisationen for Transformative Værker) officielle logoer (eller billeder, der kan misforstås for at være OTWs logoer) under kampagneperioden. Dette inkluderer også logoer for individuelle projekter såsom Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv). Du kan reblogge eller retweete officielle OTW bekendtgørelser, som indeholder sådanne logoer, men vær venlig ikke at associere logoerne med enkelte kandidaters kampagner. Det skal forhindre, at man får et indtryk af, at OTW støtter specifikke kandidater.

Hvad indebærer kampagneprocessen?

Først skal du skrive en biografi. Det er en kort tekst, der beskriver din relevante erfaring – offline, i OTW (Organisationen for Transformative Værker) og i fandom.

Derefter skal du besvare program-spørgsmålene, som er de samme for alle kandidater.

Som det tredje skal du deltage i en spørgerunde, hvor spørgsmålene bliver indsendt af offentligheden.

Som det fjerde skal du deltage i offentlige chats. Disse bliver arrangeret af Valgkomitéen efter dit skema.

Kan jeg stille op igen?

Ja, hvis du ikke bliver valgt, kan du stille op til næste valg, forudsættende at du også lever op til valgbarhedskriterierne på det givne tidspunkt.

Hvad er forskellen på et kampvalg og et fredsvalg?

Et kampvalg finder sted, når der er flere kandidater end åbne pladser i Bestyrelsen. Vælgerne bestemmer i den forbindelse hvem, der bliver stemt ind.

Et fredsvalg finder sted, når der er overensstemmelse mellem, eller flertal af, antallet af åbne pladser i Bestyrelsen og antallet af kandidater. Hver kandidat er teknisk set uden modstander og bliver automatisk valgt til Bestyrelsen efter valgprocessen (som ikke indebærer afstemningen, da den er overflødig). De resterende åbne pladser vil forblive tomme indtil næste valg.

Hvordan erklærer jeg mit kandidatur?

Sørg for, at du lever op til valgbarhedskriterierne, og at du er villig til at opstille under dit juridiske navn. Send en mail til formanden for Valgkomitéen med dit juridiske navn og en erklæring om, at du er over 18 år. Lad venligst Valgkomitéen vide, om du arbejder under et pseudonym, og om du ønsker at ændre dit OTW (Organisationen for Transformative Værker)-navn til dit juridiske navn før dit kandidatur eller efter, du er blevet valgt. Valgkomitéen vil derefter verificere din valgbarhed hos de rette komitéer. Deadline for at erklære kandidatur er at finde på valgtidslinjen.