Gimena Calixtos biografi och plattform

h2>Biografi

Gimena Calixto studerar audiovisuell media på högskolenivå och har erfarenhet av att producera och delta i olika projekt inom området (kameraarbete, video- och ljudredigering o.s.v.), men hon har ännu mer erfarenhet av att vara ett fan av dem. Hon snubblade över fandom 2002 och har aldrig lämnat det; hennes intressen sträcker sig från anime till bandom, böcker, serietidningar och tv-serier. Fandom har inte bara gett henne ett kreativt utlopp och ett sätt att nå ut till likasinnade, men också ett sätt att förbättra sina färdigheter och växa som som person genom utbyte av åsikter och kunskap. Att arbeta som volontär för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har varit hennes sätt att ge tillbaka en del av det stöd hon har fått tillbaka till fandömet. Hon gick med i OTW som taggorganisatör 2016, och gick senare med i Missbrukskommittén.

h2>Plattform

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Jag fattade beslutet att ställa upp därför att jag tror att jag har kompetens och erfarenhet som kommer att vara användbara för styrelsen, och att jag kan ge värdefulla bidrag och hjälp till att uppnå de omedelbara och långsiktiga mål som de olika OTW-projekten har satt upp för sig själva

Jag är också vid en tidpunkt i mitt liv där jag kan göra denna typ av åtagande och ägna det den uppmärksamhet, tid och ansträngning det förtjänar.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Jag är en tålmodig och entusiastisk person, som är villig att arbeta hårt, men ännu viktigare är att jag är mer än villig och beredd på att lyssna aktivt.

Jag har stor erfarenhet av lagarbete från mina tidigare arbetsplatser, mitt deltagande i social och politisk aktivism, mitt engagemang i organisationer där mina uppgifter – som jag oftast utfört i kommittéer eller grupper – sträckte sig från design till att hantera media och utarbeta dokument, och min roll i OTW både som volontär och medarbetare. Detta har gjort att jag har fått perspektiv på vad som visar sig vara effektivt och vad som inte är det i situationer där lagarbete är avgörande, vilket jag tycker är en av de viktigaste sakerna att ta med till styrelsen.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din period i styrelsen. Varför sätter du värde på dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

  • Arbeta med att skriva ner och / eller uppdatera vår interna dokumentation genom att utse en medlem (eller ett lag av dem) i varje kommitté till ansvarig för uppgiften. Resurser av detta slag är otroligt viktigt i en organisation av denna storlek, och när vi rekryterar nya personer är det uppenbart att vi förlitar oss för mycket på att nuvarande medlemmar ska vidarebefordra information och kunskap som inte går att att ta del av i skriftlig form någon annanstans.
  • Arbeta mot bredare inklusivitet genom internationalisering – speciellt inom Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), vilket till omfattningen är vårt största projekt. Jag vet att AO3, helt översatt och tillgängligt för användning på flera språk, är ett högt mål som betyder att många timmar läggs på kodning och översättning, men det är något jag vill att vi ska fortsätta arbeta mot. Jag är också intresserad av att främja mer och bättre relationer med icke-engelska fandom-gemenskaper, kanske möjligt att uppnå genom att upprätta kontaktpersoner.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera Ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

De projekt som jag känner till bäst är Fanlore, Open Doors (Öppna Dörrar) och AO3.

Utav dessa tre har jag mest erfarenhet av AO3. Det har varit en del av mitt dagliga liv under en väldigt lång tid som användare, och jag är glad att se att det blomstrar och har blivit en viktig del av fandoms historia. Att bli volontär och senare medarbetare, har gett mig perspektiv på hur mycket ansträngning och kärlek som går in i ett projekt, hur de kommittéer som övervakar det fungerar, och hur tätt sammanvävda de är.

Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning) och Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) är två projekt som jag måste erkänna att jag har mindre erfarenhet av, å andra sidan är jag medveten om deras mål och prestationer och har gynnats av deras ansträngningar på många olika sätt.

Jag tror att som medlem av styrelsen så är det viktigaste att vara tillgänglig och anträffbar; att vara redo att ha en öppen kommunikation med kommitéerna för att vara medveten om deras behov och önskemål, ge dem redskapen och det stöd de behöver för att utföra sina respektive uppgifter och nå sina mål utan att kväva dem.

Varje kommitté har sina specifika behov och inre funktion, och att förstå detta och kunna handla därefter är nödvändigt för att möjliggöra deras arbete.

5. Hur skulle du avväga ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag har ett tillräckligt tydligt schema för tillfället, så jag är ganska säker på att jag kommer att kunna delta i alla mina ansvarsområden inom OTW – och tror att jag som styrelseledamot skulle ha nytta av att hålla kontakten med det dagliga arbetet i de kommittér som jag är en del av nu, och så skulle även styrelsen. Jag skulle emellertid kunna lätta min arbetsbelastning som taggorganisatör om det behövs, genom att hjälpa mina medorganisatörer att rekrytera nya volontärer i de större fandoms som jag är en del av, så att jag kan sluta utan att ställa till problem för dem.