Gimena Calixto – profil a program

Profil

Gimena Calixto je studentkou audiovizuálních médii se zkušenostmi s produkcí a v působení v různorodých projektech v oboru (kamera, střih videa a zvuku atd.), avšak ještě větší zkušeností coby fanynka. K fandomu se nachomýtla v roce 2002 a už u něj zůstala, se zájmy průběžně od anime, přes bandom, knihy a komiks až po televizní seriály. Fandom jí poskytl nejen možnost tvůrčího vyjádření a způsob, jak se spojit s lidmi podobných zájmů, ale také zlepšovat své schopnosti a díky výměně názorů a zkušeností růst jako osobnost. Dobrovolnická práce pro OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) pro představují způsob, jak se fandomu odvděčit. K OTW se připojila v roce 2016 jako správce tagů a později se stala členkou výboru pro Dohled na dodržování zásad serveru.

Program

1. Proč jste se rozhodla kandidovat ve volbách do Představenstva?

Rozhodla jsem se kandidovat, protože si myslím, že mám schopnosti i zkušenosti, které budou pro Představenstvo užitečné, a že mohu být přínosem a pomoci k dosažení krátkodobých i dlouhodobých cílů různých projektů OTW.

Zároveň jsem v životní situaci, která mi umožňuje přijmout tento závazek a věnovat mu pozornost, čas a úsilí, které si zasluhuje.

2. Jaké schopnosti a/nebo zkušenosti byste do Představenstva přinesla?

Jsem trpělivá a nadšená osoba, ochotná tvrdě pracovat a co ještě důležitější: více než ochotná a připravená aktivně naslouchat.

Z předchozích pracovních prostředí mám spoustu zkušeností s týmovou prací, má účast na sociálním a politickém aktivismu, v organizacích— často ve výborech nebo skupinách— zahrnovala design, mediální management i vypracovávání dokumentů a moje role v OTW jak dobrovolnickou práci tak pozici v personálu. Díky tomu jsme získala nadhled, který mi umožňuje rozlišit, co je v situacích, kdy je klíčová spolupráce týmu, efektivní a co ne. Právě to je podle mě pro Představenstvo to nejdůležitější .

3. Vyberte jeden nebo dva z cílů OTW, které jsou pro vás důležité, a na které byste se během volebního období ráda soustředila. Proč vám na těchto cílech záleží? Jak byste s ostatními spolupracovala na jejich dosažení?

  • Práce na vytváření a aktualizaci naší interní dokumentace, v každém výboru by měl být jmenován člen (nebo tým), který by měl mít tento úkol na starost. V takto velké organizaci jsou tyto zdroje nesmírně důležité a při každém náboru nových členů je zřejmé, že jsme při předávání informací a znalostí, které nejsou nikde zdokumentované, příliš závislí na klíčových stávajících členech.
  • Práce na širším začleňování pomocí internacionalizace— zejména v Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu), který je naším nejrozsáhlejším projektem. Vím, že překlad celého AO3 a jeho plná dostupnost v dalších jazycích je nesnadný cíl, který představuje spoustu hodin kódování a překladů, ale byla bych ráda, abychom na něm pracovali. Zajímám se také o rozvoj širších a lepších vztahů s fandomy mimo angličtinu, které by se daly navázat budováním kontaktů.

4. Jaké máte zkušenosti s projekty OTW a jak byste s příslušnými výbory spolupracovala na jejich podpoře a posílení? Pokuste se shrnout celou škálu projektů, ale klidně můžete zdůraznit ty, se kterými máte zkušenost.

Nejobeznámenější jsme s Fanlore, Open Doors (projektem Otevřených dveří) a AO3.

Největší zkušenosti mám, samozřejmě, s AO3. Jako pro uživatelku pro mne byl dost dlouho součástí každodenního života dělá mi ohromnou radost, když vidím, jak vzkvétá a stává se nezbytnou součástí historie fandomu. Když jsme začala pracovat jako dobrovolnice a později se stala členou personálu, získala jsem představu o obrovském úsilí a lásce, která je do projektu vkládán, jak na něj dohlížejí jednotlivé výbory a jak úzce jsou spjaté.

Přiznávám, že s projekty Legal Advocacy (Právní obrana) a Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura) mám podstatně méně zkušeností; znám však jejich cíle a výsledky a jejich práce mi v mnoha ohledech pomohla.

Jako pro členku Představenstva by bylo nejdůležitější být dosažitelná a časově k dispozici: Připravená k otevřené komunikaci s výbory, abych zjistila, co potřebují a co chtějí, abych jim mohla poskytnout nástroje a podporu, které potřebují k plnění svých povinností, a abych k je nebrzdila na cestě k jejich cílům.

Každý výbor má specifické potřeby a způsob fungování, porozumět jim a být schopni se jim přizpůsobit jsou klíčem k jejich posílení.

5. Jak byste vyvážila svou práci v Představenstvu s ostatními funkcemi v OTW a jak plánujete předat stávající funkce, abyste se mohla soustředit na práci v Představenstvu?

Mám v současné době dost jasný časový rozvrh a jsem si jistá, že mi umožní plnit všechny mé povinnosti vůči OTW— a myslím, že i jako pro členku Představenstva by pro mne byl výhodou kontakt s každodenní prací výborů, jejichž jsem součástí. Mohla bych však snížit objem práce pro správu tagů tak, že bych svým spolupracovníkům pomohla ve větších fandomech, jejichž jsem součástí, získat nové dobrovolníky, abych jim nepřidělala starosti