Förväntningar på uppförande i samband med val

I syfte att uppmuntra en öppen, välkomnande och positiv valprocess ber Valkommittén att kandidater, volontärer och medlemmar följer dessa enkla förväntningar i samband med alla officiella aktiviteter kring valet:

  • Undvik nedsättande benämningar, även sådana som relaterar till fysiska eller mentala handikapp.
  • Respektera könsneutralitet och/eller preferenser för pronomen.
  • Prata om kandidaternas beteende eller vad de har sagt, inte om personen. Exempel: Säg “X tog inte upp vår oro för Y” hellre än “X bryr sig inte.”
  • Använd inte OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) verktyg/tillgång och be inte andra att använda sina verktyg/sin tillgång för att trakassera, förfölja, spionera på eller hota någon volontär, medlem eller kandidat .
  • Stör inte kandidaturen för någon kandidat du kan ha en maktposition gentemot.
  • Undvik att ‘outa’ personer. Detta betyder att du ska undvika att koppla samman en persons fan-persona, namn som används inom OTW och/eller riktiga namn (eller andra handlingar som kan vara sammankopplade med dessa namn), utan personens uttryckliga tillstånd. Den som ‘outar’ någon kommer att fråntas sin rösträtt eller, när det gäller kandidater, tas bort från valsedeln.
  • Muta inte någon med pengar, verk av fans eller på något annat sätt. Mutande innebär också fråntagande av rösträtt eller borttagande från valsedeln.