Yönetim Kurulu üyeleri neler yapar?

Grup olarak Kurulun görevleri, OTW’nin (Transformatif Eserler Derneği) hedefleri, yıllık bütçe, projeler ve öncelikler gibi alanlarda planlama yapmak ve gerekli karaları vermek; organizasyon için uzun süreli bir odak korumayı sağlamak; hedeflere uygun ilerleme olduğunu gözlemlemek; organizasyonun yasalara uygunluğundan emin olmak; organizasyon olarak edilen hareketlerin ve IRS ile finansal konuların sorumluluğunu almak; anlaşmaları imzalamak, bütçeyi bölüştürmek ve çeşitli görevleri yapmaktır.

Kişisel olarak ise, üyelerin yazışmayla yapılan toplantılara katılmaları; ilgili organizasyonel ilişkiler ve raporlarla başa çıkabilmeleri ve OTW için en yararlı şekilde davranmaları beklenir.