Welke posities in de OTW worden verkozen?

Alleen leden van het Bestuur worden verkozen. Het Bestuur is de groep van individuen die de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) leiden. Dat houdt in dat er drie beambten zijn (President, Penningmeester, en Secretaris), alsook niet-beambte leden. Individuen kunnen niet voor specifieke ambten opkomen; ze doen mee voor een plaats in het Bestuur, en de Bestuursleden kiezen gezamelijk beambten binnen de groep als hun ambtstermijnen verlopen (ambtstermijnen zijn korter dan bestuurstermijnen).

Elk jaar worden minstens twee bestuursleden verkozen (in een verkiezing door betalende OTW leden), en zij dienen voor een termijn van drie jaar.