Wat is stemmen bij volmacht? Hoe werkt het?

Wat is stemmen bij volmacht? Hoe werkt het?

Stemmen bij volmacht is iemand anders aanstellen om jouw stem uit te brengen in de verkiezingen, de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) is verplicht dit toe te laten volgens de Delaware wet. Normaal wordt dit gedaan als een lid geen internettoegang heeft of andere verplichtingen heeft gedurende de gehele verkiezingsperiode.

Als een lid geen toegang krijgt tot het testbiljet, bijvoorbeeld vanwege verouderde software of andere compatibiliteitsproblemen die voorkomen dat het stembiljet geopend kan worden, zal dat lid waarschijnlijk hetzelfde probleem ervaren met het echte stembiljet. Daarom moeten deze leden iemand machtigen om voor hen te stemmen. Je moet zelf je eigen gemachtigde kiezen. De Verkiezingscommissie en de OTW kunnen geen gemachtigde voor een lid aanwijzen.

Volmachten worden toegekend via e-mail. Het gemailde volmachtverzoek moet

  1. komen van het e-mail account dat je gebruikt hebt om te doneren aan de OTW;
  2. geadresseerd zijn aan zowel de [email protected] (verkiezingsvoorzitter) als de volmachtdrager;
  3. je wettelijke naam bevatten; en
  4. een verklaring bevatten dat je je volmacht wil toewijzen aan de e-mail ontvanger.

Je volmachtdrager moet op die e-mail antwoorden, een ontvangstbewijs bijvoegen, en hun wettelijke naam bijvoegen in het antwoord. Dit antwoord moet minstens twee weken voor de verkiezingen worden ontvangen door [email protected]. Als je de volmachtdrager wilt wijzigen of annuleren, dan kan dat ook tot deze deadline. De officiële deadline voor de volmachttoewijzing zal worden bijgevoegd op de verkiezingstijdlijn.

Volmachttoewijzingen duren zes maanden; wij kunnen je volmachttoewijzing niet intrekken of veranderen voordat die zes maanden voorbij zijn. Als je bent aangesteld als iemand anders’ volmachtdrager, kan je dit niet verder doorgeven aan iemand anders.