Wat doet een bestuurslid?

De taken van het Bestuur zijn onder andere het uitvoeren van strategische planning en het maken van beslissingen op het gebied van de missie van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken), het jaarlijks budget, projecten en prioriteiten; een lange termijn focus behouden voor de organisatie; de voortgang van strategische doelen bijhouden; het zorgen voor organisatorische naleving van de wet; het nemen van verantwoordelijkheid voor de organisatorische maatregelen; wettelijke verantwoordelijkheid hebben voor de organisatie en haar financiën met de IRS; en het ondertekenen van contracten, de uitbetaling van fondsen en het afhandelen van verschillende soorten zaken.

Individueel wordt er van bestuursleden verwacht dat ze chat-based vergaderingen bijwonen, op de hoogte blijven van relevante organisatorische communicatie en rapporten en handelen ter goeder trouw in het beste belang van de OTW.