Vilka positioner i OTW väljs?

Bara styrelsemedlemmar väljs. Styrelsen är den grupp personer som leder OTW (Organisationen för Transformativa Verk). Den inkluderar tre presiderande medlemmar (ordförande, kassör och sekreterare), liksom övriga ledamöter. Individer ställer inte upp till val för specifika positioner; de väljs till en plats i styrelsen, och sedan väljer styrelsen tillsammans vem som ska ha vilket uppdrag när ämbetsperioden för ett tidigare uppdrag går ut (ämbetsperioder för uppdrag är kortare än perioderna för styrelsemedlemskap.)

Minst två styrelsemedlemmar väljs varje år (av betalande OTW-medlemmar) och tjänstgör för närvarande i tre år i taget.