Varför måste jag vara aktiv i en kommitté innan jag kan ställa upp i styrelsevalet?

Att ha tjänstgjort i en kommitté inom organisationen hjälper till att se till att kandidaten är bekant med det inre arbetet inom OTW (Organisationen för Transformativa Verk), samt har kapaciteten att arbeta bra med andra inom volontärverksamhet online. Det visar också att kandidaten delar OTWs värderingar.