Varför måste jag använda mitt juridiska namn?

Eftersom styrelsemedlemmarna är juridiskt ansvariga för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och dess finanser måste deras handlingar kunna kopplas till deras juridiska identiteter. Det här är en del av IRSs regler för den typ av ideella organisationer som OTW tillhör.