Varför kan jag inte bli medlem genom att ge av min tid till OTW?

Som en juridiskt erkänd ideell organisation är vi skyldiga att se till att varje röst kommer från en distinkt, juridiskt erkänd individ. Det enklaste sättet att göra detta är att knyta medlemskap till donationer som gjorts via ett bankkonto eller kreditkort — ett betalsätt som fastställer individens identitet. Det är på grund av denna princip som donationer som gjorts kontant eller via postanvisning inte ger medlemskap.