Vad gör en styrelsemedlem?

Som grupp innebär deras plikter att göra strategisk planering och fatta beslut inom områden som OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) uppdrag, årliga budget, projekt och prioriteter; hålla ett långsiktigt fokus för organisationen; övervaka utvecklingen mot strategiska mål; se till att organisationen följer juridiska krav; ta ansvar för organisationens handlingar; ha juridiskt ansvar för organisationen och dess finanser inför IRS (amerikanska Skatteverket); samt signera kontrakt, utdela finansiering, och göra affärer av olika slag.

Individuellt förväntas styrelsemedlemmar vara med på chatt-baserade möten; hålla sig uppdaterade om organisationens relevanta kommunikationer och rapporter; och agera i god tro i OTWs bästa intresse.