Vad är skillnaden mellan ett omtvistat val och ett oomtvistat val?

Ett omtvistat val, eller ett val med motkandidater, sker när det är fler kandidater än det finns tillgängliga platser i styrelsen, och väljarna röstar om vem som kommer att utses.

Ett oomtvistat val, eller ett val utan motkandidater, sker när antalet tillgängliga platser i styrelsen är större eller detsamma som antalet kandidater. Tekniskt sett är varje kandidat obestridd, och kommer därför automatiskt att bli invald i styrelsen när valprocessen är över (exklusive omröstningen, som inte kommer att behövas). Alla återstående tomma platser förblir tomma tills nästa val.