Tại sao tôi không thể trở thành thành viên bằng cách quyên góp thời gian cho OTW?

Vì là một tổ chức phi lợi nhuận được công nhận pháp lý, chúng tôi có bổn phận đảm bảo mỗi phiếu bầu đều đến từ một cá nhân được công nhận pháp lý. Cách dễ nhất để đảm bảo việc này là gắn kết tư cách thành viên vào các khoản quyên góp qua phương thức thanh toán có nêu danh như tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Cũng do nguyên tắc này mà bạn không thể trở thành thành viên bằng cách quyên góp bằng tiền mặt hoặc ngân phiếu.