Sut ydw i’n dod yn gymwys i bleidleisio mewn etholiad?

Gallwch chi ddod aelod o’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) gan roddi 10 USD neu fwy. Mae eich aelodaeth un flwyddyn o’r dyddiad byddwch chi’n rhoddi. Mae hwn yn gwneud chi’n gymwys i bleidleisio mewn un etholiad OTW. Os ydach chi eisoes yn aelod ac rydach chi’n rhoddi $10 neu fwy eto, mae’r dyddiad dod i ben eich aelodaeth yn symud ymlaen; bob amser un flwyddyn am eich rhodd o $10 mwyaf diweddar. I weld y cyfnod cymhwystra bleidleisydd am etholiad eleni, gweld y Llinell Amser Etholiad.