Sut ydw i’n cyhoeddi fy ymgeisyddiaeth?

Gwnewch yn siwr rydych yn cwrdd â’r cymhwysterau ac yn hapus i redeg o dan eich enw cyfreithiol. Ebostiwch cadair y pwyllgor Etholiadau gydag eich enw cyfreithiol a datganiad rydych yn henach na 18 blwydd oed. Gadewch i’r pwyllgor gwybod os rydych yn gweini o dan ffugenw ac os hoffech newid eich enw OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) cyn neu ar ôl yr etholiad. Bydd Etholiadau yn gwirio gyda’r pwyllgorau penodol i wirio eich cymhwyster, Mae’r dydd terfyn wedi’i rhestru ar llinell amser etholiadau.