Quines places a l’OTW s’elegeixen?

Només són elegits els/les membres de la Junta Directiva. La Junta Directiva és el grup d’individus que encapçala l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives). Això inclou tres directius/ves (President/a, Tresorer/a i Secretari/a), així com membres no-directius/ves. Les persones no es presenten per càrrecs específics; es presenten per un lloc a la Junta. Els/les membres de la Junta escullen col·lectivament els directius d’entre el grup quan el seu mandat com a directius/ves expira (els mandats de directiu/va són més curts que els de director/a).

Almenys dos directors/es són escollits/des cada any (en una elecció per part dels membres pagadors de l’OTW), i actualment compleixen mandats de tres anys.