Què fa un/a membre de la Junta Directiva?

Com a grup, els seus deures inclouen dur a terme la planificació estratègica i la presa de decisions en àrees com la missió de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives), el pressupost anual, projectes i prioritats; mantenir un enfocament a llarg termini per a l’organització; supervisar el progrés cap als objectius estratègics; assegurar el compliment legal de l’organització; ser responsable de les accions organitzatives; ser responsable legal de l’organització i de les seves finances amb la Hisenda Pública; signar contractes, desemborsar fons i gestionar negocis de diferent tipus.

Individualment, s’espera que els/les membres de la Junta atenguin reunions basades en xat; es mantinguin informats/des de les comunicacions i informes rellevants de l’organització; i actuïn de bona fe en el millor interès de l’OTW.