Què és la delegació de vot? Com funciona?

Delegar el vot és designar una altra persona per emetre el teu vot a les eleccions, cosa que l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) ha de permetre d’acord amb la llei de Delaware. Normalment es fa quan un o una membre no té accés a Internet o té altres compromisos durant la durada del període d’eleccions.

Si un o una membre no aconsegueix accedir a la votació de prova, perquè fa servir un software antic o té altres problemes de compatibilitat que fan inaccessible el punt de votació, és probable que tinguin el mateix problema durant la votació real i haurien d’optar per delegar el vot. La pròpia persona interessada és qui decideix en qui delega. Ni el Comitè d’Eleccions ni l’OTW escullen persones delegades per a membres de l’organització.

La delegació es fa per correu electrònic. El formulari de sol·licitud de delegació

  1. s’ha d’enviar des del mateix compte de correu electrònic que es va fer servir per fer la donació a l’OTW,
  2. adreçar el correu tant a [email protected] com a la teva persona delegada,
  3. incloure el teu nom legal i
  4. incloure una declaració del teu desig d’assignar el delegat/da al destinatari del correu.

La persona delegada ha de contestar el correu confirmant la recepció del mateix i incloent-hi el seu nom legal. Aquesta resposta ha d’arribar a [email protected] almenys dues setmanes abans de les votacions. Si vols canviar de delegat o cancel·lar-ne l’assignació, pots fer-ho dins del mateix lapse de temps. La data límit oficial per fer delegacions s’inclourà al calendari electoral.

L’assignació de delegats i delegades dura sis mesos des de la data límit. Fins que aquest període no hagi passat, no podrem rescindir-la ni fer-hi canvis. Així mateix, si has estat designat o designada com a delegat o delegada tampoc pots passar el càrrec a algú altre.