Pam rhaid i mi defnyddio fy enw cyfreithiol?

Achos mae’r llywodraethydd yn gyfreithiol gyfrifol am yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) a’i chyllid, mae rhaid eu gweithredoedd gallu bod yn gysylltiedig â’u hunaniaeth gyfreithiol. Mae hwn yn rhan o reoliadau IRS ar gyfer sefydliadau dielw corfforedig, o ba rhai mae’r OTW yn un.