Pam fod rhaid i mi wasanaethu at bwyllgor cyn gallaf rhedeg?

Wedi gwasanaethu ar bwyllgor i fewn y mudiad yn helpu sicrhau bod yr ymgeisydd yn cael rhywfaint o gynefindra gyda’r gwaith mewnol o’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), a hefyd y gallu i weithio yn dda gydag eraill mewn gwirfoddoli ar-lein. Hefyd, mae’n ddangosi bod yr ymgeisydd wedi arddangos ymrwymiad i’r OTW ac ei werthoedd.