Paano ko idedeklara ang aking kandidatura?

Siguraduhin na natupad mo ang mga kondisyon ng kandidatura at pumapayag kang tumakbo gamit ang iyong ligal na pangalan. Magpadala ng email sa tagapangulo ng Komite ng Halalan na nagsasaad ng iyong ligal na pangalan at isang pahayag na ikaw ay higit sa 18 taong gulang. Mangyaring ipaalam din sa Komite ng Halalan kung ikaw ay gumagamit ng isang sagisag-panulat at kung nais mong palitan ang iyong pangalan sa OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) ng iyong ligal na pangalan bago ang iyong kandidatura o pagkaraan ng halalan. Matapos nito, makikipag-ugnayan ang Komite ng Halalan sa mga nararapat na komite upang mapatotohanan kung natupad mo nga ang mga kondisyon ng kandidatura. Nakalista sa timeline ng halalan ang nakatakdang huling araw para sa pagdedeklara ng iyong kandidatura.