Paano ako maaaring maging botante sa halalan?

Maaari kang maging miyembro ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyong naghahalagang 10 USD o higit pa. Ang pagiging miyembro ay tumatagal ng isang taon, simula sa araw kung kailan ka nagbigay ng donasyon. Sa gayon, ika’y maaaring bumoto sa isang halalan sa OTW. Kung ikaw ay dati nang miyembro at ikaw ay nagbigay muli ng donasyong 10 USD o higit pa, uusad ang araw ng pagtatapos ng iyong pagiging miyembro. Ito ay parating isang taon mula sa araw ng iyong pinakahuling pagbibigay ng donasyong 10 USD o higit pa. Upang makita ang panahong sakop ng pagiging botante sa halalan ngayong taon, maaaring tignan ang timeline ng halalan.