Paano ako maaaring maging botante sa halalan?

Maaari kang maging miyembro ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyong nagkakahalaga ng 10 USD o higit pa. Tumatagal ng isang taon ang sapi, simula sa araw kung kailan ka nagbigay ng donasyon. Sa gayon, maaari kang makaboto sa isang halalan sa OTW. Kung kasalukuyan kang miyembro ng OTW at nagbigay ka muli ng donasyong 10 USD o higit pa, uusad ang araw ng pagtatapos ng iyong pagiging miyembro; parati itong isang taon mula sa araw ng iyong pinakahuling pagbibigay ng donasyong 10 USD o higit pa. Upang makita ang panahong sakop ng pagiging botante sa halalan ngayong taon, maaaring tignan ang timeline ng halalan.