Pa swyddi yn yr OTW sy’n cael eu hethol?

Dim ond aelodau o’r Bwrdd Llywodraethydd sy’n cael eu hethol. Mae’r Bwrdd Llywodraethydd ydy’r grŵp o unigolion sy’n bennith yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy). Mae’n cynnwys tri swyddog (Arlywydd, Trysorydd, ac Ysgrifennydd), hefyd aelodau heb-swyddogi. Nid unigolion yn rhedeg am swyddfeydd penodol: maen nhw’n rhedeg am sedd ar y Bwrdd, ac mae aelodau’r Bwrdd yn dewis ar y cyd swyddogion o dŷ fewn y grŵp pan fydd eu tymhorau swyddogion i ben (mae tymhorau swyddogion yn fyrrach na thymhorau cyfarwyddwyr)

O leiaf ddau gyfarwyddwr yn cael ethol bob flwyddyn (mewn etholiad gan aelodau OTW sy’n talu), ac maen nhw’n gwasanaethu am dymor o dair blynedd ar hyn o bryd.